Deelnemers motiveren door begeleiding en coaching

Competentie ‘Begeleiden’

Je enthousiasmeert en motiveert deelnemers tijdens de face-to-face en online onderwijssessies. Je bevordert daarbij de interactie tussen jou en de deelnemer en tussen de deelnemers onderling. Je hanteert hierbij adequate communicatieve vaardigheden. Je geeft de deelnemers op de juiste wijze feed-up, feedback en feedforward. Tijdens een gestructureerd, doelgericht gesprek coach je de deelnemer waarbij je de deelnemer  door middel van open vragen helpt om een goede keuze te maken. Bij projecten kun je de projectgroepen ondersteunen met coaching gebaseerd op inzichten vanuit de groepsdynamica. Tijdens gepersonaliseerd onderwijs kun je de deelnemers helpen bij het inrichten van hun leerpad om daarbij de gestelde doelen te bereiken.

Workshops

workshops-edufit

Incompany workshops

Bijvoorbeeld:

  • Feedback geven

  • Begeleidingsgesprekken voeren

Trainingen

trainingen-edufit

Incompany en open inschrijving

Incompany

  • Haal het beste uit jezelf voor SLB-docenten

  • Online training voor het begeleiden van propedeuse studenten

Leergangen

leergangen-edufit

Incompany en open inschrijving

Incompany

Advies

advies

Opleidingsadvies

Bijvoorbeeld:

  • Curriculumontwerp

  • Ontwerp leerlijn Persoonlijke en Professionele ontwikkeling

  • Accreditatietrajecten

Coaching

coaching-edufit

Individuele vragen

Coaching op bijvoorbeeld:

  • Coachingsvaardigheden

  • Feedback geven

  • Gestructureerde lesobservatie

Publicaties

publicaties-edufit

Publicaties

Kennisdelen