“Edufit stimuleert persoonlijke- en professionele groei
gebaseerd op een stevig fundament.”

Professionalisering van docenten, trainers en onderwijsorganisaties.

Op deze pagina vind je en overzicht van de activiteiten van Edufit waarvoor je je kunt inschrijven.
Het inschrijven kan, wanneer je jouw keuze(s) hebt gemaakt, via het dropdown menu bovenaan de pagina: ‘Inschrijven’.

Leergangen, trainingen en workshops

Leergang Activerend Opleiden

Deze geaccrediteerde post-hbo opleiding is een praktijkgerichte vakopleiding voor docenten en trainers in het mbo, hbo en bedrijfsopleidingen met als doel het ontwikkelen van de Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB).

Training Activerende Didactiek

Deze training biedt een didactische basis, je leert bewust en gevarieerd jouw lessen of trainingen vorm te geven.

Training Activerende Werkvormen

In deze training komen de zes soorten werkvormen aan bod, je leert over deze werkvormen, oefent deze tijdens de bijeenkomsten en leert over hoe je activerende werkvormen kunt toepassen in jouw eigen onderwijspraktijk voor gevarieerde lessen.

Training Blended Onderwijs Ontwerpen

In deze training wordt ingegaan op het ontwerpen van onderwijs volgens het principe van Blended Learning. Daarbij bedenk je voor een onderwijseenheid in jouw praktijk hoe de leeruitkomsten het beste kunnen worden behaald door de inzet van verschillende leeractiviteiten (individuele opdrachten, lessen, samenwerkingsopdrachten en opdrachten in de praktijk).

Training Kwaliteit van Toetsen

Na afloop van de training beschik je over een didactische basis op het gebied van toetsen zodat je de opbrengsten van de aangeboden leeractiviteiten op een onderbouwde manier kan toetsen (BKE). Je werkt daarbij volgens de stappen van de toetscyclus aan een verbeterplan van een eigen toets.

Training Coachen en Begeleiden

Door deze opleiding verkrijg of vergroot je als docent of trainer jouw coaching vaardigheden. Je krijgt o.a. vaardigheden op het gebied van motiveren, omgaan met weerstand en het geven van feedback en leert hoe je gestructureerde gesprekken kunt voeren met jouw deelnemers of studenten.

Training SKE

Deze training leidt tot de seniorkwalificatie examinering (SKE). Deze kwalificatie is verplicht voor docenten in het hoger beroepsonderwijs die zitting hebben in een examencommissie en daarnaast nuttig voor medewerkers, managers e.d. die werkzaam zijn in een  opleidingsfunctie in een organisatie of bedrijfsleven.

Workshops

Thema Datum en tijd: Woensdag
Aan de slag met Mentimeter en Wooclap

Aan de slag met Actiekaarten

24 januari 9.30 – 12.30 uur

24 januari 13.30 – 16.30 uur

Aan de slag met LessonUp

Aan de slag met hybride lesgeven

28 februari 9.30 – 12.30 uur

28 februari 13.30 – 16.30 uur

Aan de slag met Padlet en digitale escaperoom

Aan de slag met ChatGPT

20 maart 9.30 – 12.30 uur

20 maart 13.30 – 16.30 uur

Aan de slag met quiztools

Aan de slag met fotokaarten

10 april 9.30 – 12.30 uur

10 april 13.30 – 16.30 uur

Aan de slag met Canva

Aan de slag met activerende didactiek online

22 mei 9.30 – 12.30 uur

22 mei 13.30 – 16.30 uur

Sparsessies

Sparsessie met een onderwijskundige

Sparren over didactische onderwerpen, online of bij Edufit in Gouda.

Gratis activiteiten

Kennismakingsworkshop Leergang Activerend Opleiden

Kennismaking met de trainer, leergang en werkwijze van Edufit.

Microlearning volgen

Microlearning volgen

Volg een of meerdere gratis microlearnings over onderwerpen als activerende didactiek, ongewild lastig gedrag en digitale tools.

SCHRIJF JE IN VOOR DE NIEUWSBRIEF