• Leerkrachten en docenten met begeleidende taken en leidinggevenden

 • HBO+

 • 20 januari – 16 juni 2022 (zie agenda)

 • donderdag 13.00 – 17.00 uur

 • € 2350,00 incl. btw

 • Gouda, Graaf Florisweg 30

Resultaatbeschrijving

Na het volgen van de Leergang Onderwijskunde en begeleiden, kun je onderwijsbegeleiding aan stagiaires en collega’s bieden die leidt tot een positief, persoonlijk, professioneel en vertrouwelijk leerklimaat en concrete leerresultaten. Je werkt in deze opleiding aan de ontwikkeling van jouw begeleidingsvaardigheden, zodat je deskundig en doelgericht jouw feedback, coaching en begeleidingsgesprekken vorm kunt geven.

Registratie / Erkenning

Na het succesvol afronden van de Leergang Onderwijskundig begeleiden en coachen van docenten met bijbehorende toetsing ontvang je een diploma.

Deelnemers en niveau

De 7-daagse Leergang Onderwijskunde en begeleiden is vooral gericht op docenten, leidinggevenden en begeleiders in het onderwijs PO, VO, MBO en HBO die specialist willen worden op het gebied van het begeleiden en coachen van stagiaires, leerkrachten en docenten in het onderwijs.
Van de deelnemers wordt een HBO werk- en denkniveau verwacht, het niveau van de Leergang Onderwijskunde en begeleiden.
Een cursusgroep van de Leergang bestaat uit minimaal 6 en maximaal 12 deelnemers. Een cursusgroep is een mix van startende en ervaren docenten, leidinggevenden en begeleiders.

Competenties

Tijdens de zeven dagen van de Leergang Onderwijskunde en begeleiden wordt gewerkt aan het begeleiden van leerkrachten en docenten op de zes rollen van de leraar:

 • De leraar als gastheer
 • De leraar als presentator
 • De leraar als didacticus
 • De leraar als pedagoog
 • De leraar als afsluiter
 • De leraar als leercoach

Beschrijving van de inhoud

Lesgeven is een complexe taak die verschillende competenties vereist. Om leerkrachten en docenten goed te kunnen begeleiden is kennis van de onderwijskundige aspecten van het lesgeven vereist. Minstens zo belangrijk is het bezitten van goede begeleidingsvaardigheden. In deze opleiding ga je vanuit lesbezoeken leren begeleiden met behulp van observatietools, op de verschillende deelgebieden van het lesgeven.

Didactiek

De zeven cursusdagen zijn verdeeld in 2 thema’s, deze zijn te vinden in het curriculum. Elk thema is opgebouwd volgens het model van ervaringsleren. De fasen binnen elk thema zijn: ervaren, reflecteren, conceptualiseren en toepassen. De leerdoelen van de thema’s worden getoetst tijdens de fase toepassen.

De variatie in didactische werkvormen is heel groot en is een absolute kracht van deze opleiding. Alle soorten werkvormen worden gebruikt: ijsbrekers, spelvormen, discussievormen, werkopdrachten en docentgecentreerde werkvormen. Hierbij wordt ook gebruik gemaakt van moderne media in de vorm van digitale werkvormen en tools.
Daarbinnen wordt variatie aangebracht door de deelnemers werkvormen te laten uitvoeren die gekoppeld zijn aan de verschillende talenten.

Curriculum

Donderdag 13.00 – 17.00 uur Thema’s
20 januari 2022 dag 1  Docentrollen en ontwikkelingsfasen, feedback
10 februari dag 2 Basisprincipes begeleiden en coachen, communicatie en gespreksvaardigheden
10 maart dag 3 Lesbezoek en observatietools, communicatiestijlen
31 maart dag 4 Brein en leren en ervaringsleren
21 april dag 5 Talenten en differentiëren
19 mei dag 6 Motiveren en stimuleren, communicatiemodellen
16 juni dag 7 Resultaten meten en delen

Leeruitkomsten en toetsing

Tijdens de Leergang Onderwijskunde en begeleiden werk je aan het begeleiden op de zes rollen van de leraar. Deze zijn uitgesplitst in zeven leeruitkomsten waar je aan het einde van deze opleiding aan moet voldoen, dit wordt gemeten door middel van vier toetsen.

Aan het begin van de opleiding ontvang je een toetshandleiding, waarin de toetsen met bijbehorende beoordelingscriteria staan uitgewerkt.

Toetsen

 • Verslagen van lesbezoeken
 • Reflectieverslag
 • MC-toets
 • Presentatie eigen ontwikkeling

Studiebelasting

Als je mee gaat doen aan deze opleiding, betekent dit dat je ervoor kiest een investering in tijd te maken. Je moet een reële inspanning leveren om de Leergang Onderwijskunde en begeleiden met goed gevolg af te leggen. Aanwezigheid tijdens de lesdagen is niet voldoende.

Wie in totaal 110 uur investeert, kan de Leergang Onderwijskunde en begeleiden met goed gevolg afronden.

Meer weten?

Wil je meer weten of je inschrijven? Gebruik daarvoor onderstaande buttons.

Voor andere vragen, neem contact met ons op.

Download opleidingsgids
Inschrijven