• Leerkrachten en docenten met begeleidende taken en leidinggevenden

 • HBO+

 • Januari – juni 2024

 • Maandag 13.00 – 17.00 uur

 • € 2795,00

 • Graaf Florisweg 30, Gouda

 • Lia Bijkerk

Resultaatbeschrijving

Na het volgen van de Opleiding Onderwijskunde en Begeleiding kun je begeleiding bieden aan docenten of leerkrachten op de zes rollen van de leraar/docent.
Jouw begeleiding leidt tot een positief, persoonlijk, professioneel en vertrouwelijk leerklimaat en concrete leerresultaten.
Je werkt in deze opleiding aan de ontwikkeling van jouw begeleidingsvaardigheden, zodat je deskundig en doelgericht jouw feedback en gesprekken vorm kunt geven.

Registratie / Erkenning

Na het succesvol afronden van de Leergang met bijbehorende toetsing ontvang je een diploma.

Deelnemers en niveau

De 7-daagse Leergang Onderwijskunde en begeleiding is vooral gericht op docenten, leidinggevenden en begeleiders in het onderwijs PO, VO, MBO en HBO die specialist willen worden op het gebied van onderwijs en begeleiding.
Het niveau van de Opleiding Onderwijskunde en Begeleiding is HBO+, van de deelnemers wordt een actieve deelname verwacht.
Een cursusgroep van de Opleiding bestaat uit minimaal 5 en maximaal 12 deelnemers. In een cursusgroep zitten startende en ervaren deelnemers door elkaar.

Competenties

Tijdens de zeven dagen van de Leergang Onderwijskunde en begeleiden wordt gewerkt aan het begeleiden van leerkrachten en docenten op de zes rollen van de leraar/docent:

 • De leraar/docent als gastheer
 • De leraar/docent als presentator
 • De leraar/docent als didacticus
 • De leraar/docent als pedagoog
 • De leraar/docent als afsluiter
 • De leraar/docent als leercoach

Beschrijving van de inhoud

Lesgeven is een complexe taak die verschillende competenties vereist. Om leerkrachten en docenten goed te kunnen begeleiden is kennis van de onderwijskundige aspecten van het lesgeven vereist. Minstens zo belangrijk is het bezitten van goede begeleidingsvaardigheden. In deze opleiding ga je vanuit lesbezoeken leren begeleiden met behulp van observatietools, op de verschillende deelgebieden van het lesgeven.

Didactiek

De zeven cursusdagen zijn verdeeld in 2 thema’s, deze zijn te vinden in het curriculum. Elk thema is opgebouwd volgens het model van ervaringsleren. De fasen binnen elk thema zijn: ervaren, reflecteren, conceptualiseren en toepassen. De leerdoelen van de thema’s worden getoetst tijdens de fase toepassen.

De variatie in didactische werkvormen is heel groot en is een absolute kracht van deze opleiding. Alle soorten werkvormen worden gebruikt: ijsbrekers, spelvormen, discussievormen, werkopdrachten en docentgecentreerde werkvormen. Hierbij wordt ook gebruik gemaakt van moderne media in de vorm van digitale werkvormen en tools.
Daarbinnen wordt variatie aangebracht door de deelnemers werkvormen te laten uitvoeren die gekoppeld zijn aan de verschillende talenten.

Curriculum

Maandag 13.00 – 17.00 uur Thema’s
15 januari 2024 dag 1  Basisprincipes van begeleiden, zes rollen van de leraar/docent
5 februari dag 2 Lesbezoek en ontwikkelingsfasen, brein en leren
4 maart dag 3 Feedback geven, basishouding en TA
25 maart dag 4 Activerende didactiek, communicatiestijlen (DISC)
15 april dag 5 Motiveren en stimuleren, gestructureerde gespreksvoering
13 mei dag 6 Reflecteren, organisatiestructuur voor professionele begeleiding
juni dag 7 Resultaten meten en delen

Leeruitkomsten en toetsing

Tijdens de Leergang Onderwijskunde en begeleiden werk je aan het begeleiden op de zes rollen van de leraar. Deze zijn uitgesplitst in leeruitkomsten waar je aan het einde van deze opleiding aan moet voldoen, dit wordt gemeten door middel van vier toetsen.

Aan het begin van de opleiding ontvang je een toetshandleiding, waarin de toetsen met bijbehorende beoordelingscriteria staan uitgewerkt.

Toetsen

 • Verslagen van lesbezoeken
 • Verslag begeleidingsgesprek
 • MC-toets
 • Presentatie eigen ontwikkeling

Studiebelasting

Als je mee gaat doen aan deze opleiding, betekent dit dat je ervoor kiest een investering in tijd te maken. Je moet een reële inspanning leveren om de Leergang Onderwijskunde en begeleiding met goed gevolg af te leggen. Aanwezigheid tijdens de lesdagen is niet voldoende.

Wie in totaal 150 uur investeert, kan de Leergang Onderwijskunde en begeleiding met goed gevolg afronden.

Meer weten?

Wil je meer weten of je inschrijven? Gebruik daarvoor onderstaande buttons.

Voor andere vragen, neem contact met ons op.