ICT benutten voor het behalen van leerresultaten

Competentie ‘Digitaliseren’

Je ontwikkelt je eigen visie op het gebruik van ICT in het onderwijs waarbij inhoud, didactiek en technologie elkaar ondersteunen voor het behalen van leerresultaten. Je maakt je eigen digitale leermateriaal, zoals filmpjes, opdrachten en toetsen, met als doel deelnemers te ondersteunen in hun leerproces. Daarbij maak je gebruik van een digitale leeromgeving zodat je blended learning kunt toepassen. Je kunt een didactische keuze maken tussen het aanbieden van online of face-to-face bijeenkomsten met de daarbij behorende leeractiviteiten.

Workshops

workshops-edufit

Incompany

Bijvoorbeeld:

Trainingen

trainingen-edufit

Open inschrijving

Incompany

Advies

advies

Opleidingsadvies

Bijvoorbeeld:

  • Blended Learning

  • Online leren

Coaching

coaching-edufit

Individuele vragen bij een les of training

Bijvoorbeeld coaching op:

  • Inrichten van digitale tools

  • Online lesgeven met Zoom, Teams of Collaborate

  • Toepassen digitale didactiek