Edufit biedt advies en begeleiding op diverse onderwerpen binnen de competenties ontwerpen, doceren, digitaliseren, toetsen en begeleiden.

Coaching

Individuele coaching wordt door Edufit aangeboden op afspraak, de coaching is volledig maatwerk door het vraaggestuurde karakter.

Docenten of ontwikkelaars die graag individueel advies hebben over de meest gepaste activerende werkvorm, spel of ijsbreker kunnen door Edufit worden geholpen. Coaching kan worden geboden op het toepassen van de didactiek van activerend opleiden. Voor meer informatie kun je de uitleg in onze digitale leeromgeving aNewSpring bekijken.
Daarnaast kan Edufit soortgelijke, vraaggestuurde coaching ook bieden op het gebied van ICT in het onderwijs, bijvoorbeeld over het inzetten van digitale tools in jouw onderwijspraktijk. Voor meer uitleg over de ICT coaching zie aNewSpring.

Op het gebied van toetsing kan Edufit ook coaching bieden, op basis van een eigen toets van de coachee. Daarnaast is binnen de competentie professionalisering ook coaching mogelijk, bijvoorbeeld op onderwerpen voor persoonlijke groei of onderzoeksvaardigheden.

Je kunt je op deze pagina inschrijven voor de coaching van Edufit.

Coaching docenten

Docenten kunnen door Edufit worden gecoacht bij het toepassen van activerende didactiek. Op basis van een intake en een lesbezoek wordt de manier van begeleiding samen met de te coachen docent bepaald.
De begeleiding kan zich richten op het verbeteren van de didactiek, op het verbeteren van de relatie met de deelnemers / studenten en op persoonlijke begeleidingsgesprekken waarin werkvragen worden besproken en oplossingen worden aangereikt in de vorm van theorieën of modellen. Dit met als doel om de communicatie te verbeteren en het eigen gedrag te analyseren.

Opleidingsadvies

Scholen en opleidingen kunnen op diverse gebieden worden geadviseerd en begeleid door Edufit.
Dit kan zijn op school- of opleidingsniveau bij het bouwen of accrediteren van een opleiding, opstellen of vernieuwen van het toetsbeleid of toetsprogramma, bij het ontwerpen van een curriculum of leerlijnen, bij het toepassen van de didactiek van activerend opleiden of het effectief inzetten van ICT in het onderwijs.

Koersbepaling van een team

Bijeenkomsten over de missie, visie, competentie en leerdoelen, waarden en normen van het onderwijs en de benodigde competenties en kwaliteiten van docenten en deelnemers/studenten.

Meer weten?

Neem voor meer informatie en mogelijkheden voor jouw organisatie contact met ons op.