“Edufit stimuleert persoonlijke- en professionele groei
gebaseerd op een stevig fundament.”

Adviescommissie

Overeenkomstig de toetsingsprocedure vanuit het CPION voor een geregistreerde post-hbo opleiding is er een onafhankelijke Adviescommissie aangesteld voor de Leergang Activerend Opleiden en de Leergang Didactiek, ICT en Onderwijs.

Deze commissie is belast met de beoordeling van de vraag of het curriculum is afgestemd op de behoeften van het werkveld. De samenstelling van deze commissie is representatief voor het werkveld waarvoor de opleidingen zijn bedoeld.

De Adviescommissie van Edufit bestaat uit:

  • Roland van Dalen, docent Marketing en Communicatie Avans Hogeschool. Eigenaar Van Dalen Opleiding & Advies (VDO&A)
  • Paula Gouw, onderwijskundige. Freelance docent en onderwijsontwikkelaar bij diverse hbo-instellingen
  • Inge Hagenauw, docent in geboortezorg. Oprichter van De Kraamdocent
  • Astrid Koster, onderwijskundige. Eigenaar Edukos Advies, gespecialiseerd in kwaliteitszorg, visitatie en accreditatie in het Hoger Onderwijs
  • Lukas Oomen, docent scheikunde en biologie, ROC Midden Nederland. Gedragscoach, stagebegeleider.
  • Wilma Roijackers, onderwijskundige. Eigenaar van Wilma Roijackers Onderwijsadvies, gespecialiseerd in ondersteuning van het (v)mbo
  • Maria Vermeulen, docent hbo Pedagogiek Driestar-Educatief. Eigenaar trainingsbureau Salouz. Professional in het domein van jeugdzorg