Verhoog je persoonlijke effectiviteit. In dit theorieboek worden 8 thema’s in het kader van persoonlijke ontwikkeling beknopt beschreven. Door het doornemen van de theorie en het uitvoeren van de opdrachten kun je de competenties communiceren, samenwerken en professionaliseren versterken.

Hoe kun je doeltreffende gesprekken voeren en goed samenwerken? Hoe kun je beter je grenzen bewaken? Hoe kunnen vergaderingen resultaatgericht verlopen en hoe kan ik effecten behalen uit intervisiebijeenkomsten? Allemaal vragen die in dit boek aan de orde komen.
De hoofdstukken zijn overzichtelijk ingedeeld met een praktijkvoorbeeld, een test, theorie met schema’s en modellen en opdrachten hoe je de theorie kunt toepassen.

Klik voor meer informatie en om te bestellen.