MVO

Edufit heeft de volgende milieumaatregelen genomen.

  • Het wagenpark van Edufit bestaat uit zuinige hybride auto’s.
  • Op het dak van de grote zaal van de accommodatie zijn zonnepanelen geplaatst waardoor het energieverbruik wordt verminderd.
  • Op het dak van de rest van de accommodatie ligt sedum. Dit geeft meer zuurstof en houdt in de zomer de warmte tegen en in de winter de kou buiten.
  • Tenslotte besteden de eigenaren ook regelmatig tijd in de samenleving: vrijwilligerswerk voor de sportverenigingen waarvan zij lid zijn.

MVO