“Edufit stimuleert persoonlijke- en professionele groei
gebaseerd op een stevig fundament.”

Professionalisering van docenten, trainers en onderwijsorganisaties.

Hou jij je bezig met opleiden, leren en het begeleiden van de lerende mens? Op deze website vind je inhoud die past bij de verschillende rollen die je kunt hebben als docent, trainer, leerkracht, bedrijfsopleider, praktijkopleider, leermeester, opleidingskundige, onderwijskundige en/of facilitator.
Bij deze verschillende rollen horen verschillende competenties. Klik op de knop “Meer informatie” voor de beschrijving van deze didactische competenties. Op de vervolgpagina’s vind je verschillende activiteiten die wij aanbieden om deze competenties te versterken. Dit zijn workshops, trainingen, leergangen, advies, coaching en publicaties. Binnen deze laatste groep activiteiten delen we graag gratis onze kennis. Je kunt daar bijvoorbeeld onze kennisclips bekijken, een quiz maken, quick scans invullen of relevantie informatie downloaden.

Ontwerpen

 • Visie en missie ontwikkeling
 • Curriculumontwerp

 • Ontwerpen van onderwijseenheden

 • Schrijven van studentenhandleidingen

 • Accreditatieaanvraag NVAO

 • Secretaris NVAO

Doceren

 • Blended learning

 • Brein en leren

 • Ervaringsleren

 • Lesplannen

 • Activerende werkvormen

 • Benutten van talenten

 • Differentiëren

Digitaliseren

competentie-digitaliseren
 • Visie op didactische inzet van ICT

 • Online, hybride of face-to-face bijeenkomsten

 • Activerende didactiek online

 • Digitale leermiddelen

 • Kennisclips maken

 • Digitale leeromgeving inrichten

 • E-learning bouwen

Toetsen

 • Toetsbeleid

 • Toetsprogramma

 • Toetsvormen

 • Beoordelingsformulieren

 • Effectieve feedback

 • Toetsanalyse

 • Extern lid examencommissie

Begeleiden

 • Motiveren en stimuleren

 • Communicatieve vaardigheden

 • Feed-up, feedback en feedforward

 • Gestructureerd, doelgericht coachgesprek

 • Coaching projectgroepen

 • Gepersonaliseerd onderwijs

 • Professionele en persoonlijke ontwikkeling

 • Studieloopbaanbegeleiding

Professionaliseren

competentie-professionaliseren
 • Onderzoekende houding

 • Kennisdeling

 • Begeleiden en coachen van collega’s

 • Lesbezoek met een observatieformulier