“Edufit stimuleert persoonlijke- en professionele groei
gebaseerd op een stevig fundament.”

Professionalisering van docenten, trainers en onderwijsorganisaties.

Hou jij je bezig met opleiden, leren en het begeleiden van de lerende mens? Op deze website vind je inhoud die past bij de verschillende rollen die je kunt hebben als docent, trainer, leerkracht, bedrijfsopleider, praktijkopleider, leermeester, opleidingskundige, onderwijskundige en/of facilitator.

Bij deze verschillende rollen horen verschillende competenties. Klik op de knop “Meer informatie” voor de beschrijving van deze didactische competenties.

Op de vervolgpagina’s vind je verschillende activiteiten die wij aanbieden om deze competenties te versterken. Dit zijn workshops, trainingen, leergangen, advies, coaching en publicaties.

Binnen deze laatste groep activiteiten delen we graag gratis onze kennis. Klik op kennisdelen en je kunt daar bijvoorbeeld onze kennisclips bekijken, een quiz maken, quick scans invullen of relevantie informatie downloaden.

Ontwerpen

 • Visie en missie ontwikkeling
 • Blended curriculumontwerp

 • Ontwerpen van onderwijseenheden

 • Schrijven van studentenhandleidingen

 • Begeleiden accreditatieaanvraag NVAO

 • Begeleiden naar EPA onderwijs

 • Ontwerp visualiseren met skill-trees

Doceren

 • Blended learning

 • Brein en leren

 • Activerende didactiek

 • Activerende werkvormen

 • Benutten van talenten

 • Differentiëren

 • Werken met fotokaarten

Digitaliseren

competentie-digitaliseren
 • Visie op blended onderwijs

 • AI in het onderwijs

 • Digitale leermiddelen

 • Activerende didactiek online

 • Hybride bijeenkomsten faciliteren

 • Kennisclips maken

 • E-learning bouwen

Toetsen

 • SKE-training

 • BKE-training

 • Extern lid examencommissie

 • Begeleiden implementatie toetsweb

 • Beoordelingsformulieren

 • Effectieve feedback

 • Toetsanalyse

Begeleiden

 • Motiveren en stimuleren

 • Communicatieve vaardigheden

 • Gestructureerd, doelgericht coachgesprek

 • Coaching projectgroepen

 • Gepersonaliseerd onderwijs

 • Professionele en persoonlijke ontwikkeling

 • Studieloopbaanbegeleiding

Professionaliseren

competentie-professionaliseren
 • Coachen van onderwijscollega’s

 • Begeleiden met lesbezoeken

 • Begeleide intervisie

 • Onderzoekende houding

 • Kennisdeling

 • Persoonlijke effectiviteit

 • Creatief denken