Klachten

Edufit is aangesloten bij de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO).
De NRTO is de overkoepelende brancheorganisatie voor alle particuliere trainings- en opleidingsbureaus in Nederland.

De NRTO heeft een klachten- en geschillenprocedure opgesteld die Edufit als lid hanteert.