“Edufit stimuleert persoonlijke- en professionele groei
gebaseerd op een stevig fundament.”

Professionalisering van docenten, trainers en onderwijsorganisaties.

Hou jij je bezig met opleiden, leren en het begeleiden van de lerende mens? Op deze website vind je inhoud die past bij de verschillende rollen die je kunt hebben als docent, trainer, leerkracht, bedrijfsopleider, praktijkopleider, leermeester, opleidingskundige, onderwijskundige en/of facilitator.
Bij deze verschillende rollen horen verschillende competenties. Je vindt de beschrijving van deze didactische competenties hieronder.
Klik op de knop “Meer informatie” voor verschillende materialen bij onderwerpen die passen bij deze competentie. Je kunt filmpjes bekijken, een quiz maken, informatie downloaden, doorklikken naar gerelateerde websites en je vindt informatie over hoe je je kunt bijscholen over dit onderwerp.

Een klacht die wordt ingediend bij Edufit, zal altijd vertrouwelijk worden behandeld en er zal binnen vier weken op worden gereageerd. Als afhandeling binnen vier weken niet haalbaar is, geeft Edufit binnen deze vier weken een reactie met uitleg en een indicatie van de termijn van afhandeling. Binnengekomen klachten en de wijze van afhandeling zullen worden geregistreerd in een vertrouwelijke map binnen Edufit en gedurende een termijn van twee jaar worden bewaard.

Edufit is aangesloten bij de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO).
De NRTO is de overkoepelende brancheorganisatie voor alle particuliere trainings- en opleidingsbureaus in Nederland.

De NRTO heeft een klachten- en geschillenprocedure opgesteld die Edufit als lid hanteert.

  • Van toepassing in geval van een open inschrijving bij Edufit, algemene voorwaarden consumenten. Zie voor klachten artikel 15 en voor geschillen artikel 16:
  • Van toepassing in geval van maatwerktrajecten, algemene voorwaarden business to business, beroep en bedrijf. Zie voor de klachtenregeling artikel 17:

SCHRIJF JE IN VOOR DE NIEUWSBRIEF