• Docenten, leidinggevenden en begeleiders in het onderwijs

 • HBO+

 • Oktober 2023 – juni 2024 (zie agenda)

 • Woensdag 10.00 – 17.00 uur

 • € 3795,00

 • Graaf Florisweg 30, Gouda

Resultaatbeschrijving

Na het volgen van de Opleiding Coach in het onderwijs kun je docenten en leraren coachen, los van specifieke schoolpraktijken. Door jouw coaching kan jouw coachee meer ‘overstijgend’ denken en handelen binnen de context van het onderwijs en maatschappelijke ontwikkelingen. Je kunt coachvragen plaatsen binnen de gegeven context en door middel van de inzet van de juiste coachingsmethodieken nieuw en probleemoplossend gedrag stimuleren.

Registratie / Erkenning

De opleiding is ontworpen op niveau Practitioner van het Competence Framework van European Mentoring & Coaching Council (EMCC) en de NOBCO.

Na het succesvol afronden van de opleiding “Coach in het onderwijs” inclusief de toetsing ontvang je een instituutscertificaat van Edufit en LOC.

Deelnemers en niveau

De 10-daagse Opleiding Coach in het onderwijs is vooral gericht op docenten, leidinggevenden en begeleiders in het onderwijs die specialist willen worden op het gebied van coachen in het onderwijs. Een cursusgroep van de opleiding bestaat uit minimaal 6 en maximaal 12 deelnemers. In een cursusgroep zitten startende en ervaren deelnemers door elkaar.

Het niveau van de Opleiding Coach in het onderwijs is HBO+, van de deelnemers wordt een actieve deelname verwacht.

Competenties

Tijdens de opleiding wordt gewerkt aan acht opleidingscompetenties die gebaseerd zijn op de beschrijving van de competenties voor een coach door EMCC / NOBCO:

 • Reflecteren (zelfinzicht)
 • Professionaliseren (gerichtheid op zelfontwikkeling)
 • Organiseren (omgaan met de coachovereenkomst)
 • Samenwerken (vormgeven van de coachrelatie)
 • Uitvoeren (stelt de cliënt in staat inzicht te verkrijgen en te leren)
 • Verantwoorden (doel- en actiegerichtheid)
 • Conceptualiseren (gebruik van modellen en technieken)
 • Evalueren

Beschrijving van de inhoud

De inhoud van de opleiding is gebaseerd op het IJsbergmodel van McClelland. De bovenkant van het model bestaat uit de laag: kennis, vaardigheden en gedrag. Daaronder bevinden zich de lagen die vaak het onuitgesprokene, onzichtbare, ofwel het onbewuste vertegenwoordigen zoals: overtuigingen, normen en waarden (het denken) en  persoonlijkheid, drijfveren, talenten en motieven (het willen). Deze kunnen versterkend én blokkerend doorwerken op het zichtbare gedrag.

De tien cursusdagen zijn verdeeld in 2 thema’s welke terug te vinden zijn in het curriculum. Elk thema is opgebouwd volgens het model van ervaringsleren. De fasen binnen elk thema zijn: ervaren, reflecteren, conceptualiseren en toepassen. De leerdoelen van de thema’s worden getoetst tijdens de fase toepassen.
Cursusdagen op locatie, e-learning en leren op de werkplek wisselen elkaar af en zijn gericht op de meest voorkomende vaardigheden die je nodig hebt als coach in het onderwijs. Deze opleiding biedt voor de cursusdagen ook de mogelijkheid tot hybride leren. Deelnemers kunnen per cursusdag kiezen of ze aanwezig zijn of deelnemen op afstand via een digitaal platform.

Curriculum

Coach in het onderwijs Woensdag 10.00 – 17.00 uur
dag 1: Basisprincipes van coaching, gestructureerde gespreksvoering 11 oktober 2023
dag 2: Communicatie en gespreksvaardigheden, directieve coaching 8 november
dag 3: Lesbezoek en feedback, coachgesprek met een reflectiemodel 29 november
dag 4: Communicatiestijlen, oplossingsgericht coachen 17 januari 2024
dag 5: Mindset en gedachten, paradoxale coachingstechnieken 7 februari
dag 6: Basishoudingen, assertiviteit en transacties, counselende coachtechnieken 6 maart
dag 7: Motiveren en inspireren, motiverende gespreksvoering 27 maart
dag 8: Coachen op kwaliteiten, analytische coaching 17 april
dag 9: Biografiegesprek, voorbereiding op het examen 13 mei
dag 10: Examendag  12 juni

Leeruitkomsten en toetsing

In deze opleiding wordt op vier gebieden getoetst of je de competenties en leerdoelen hebt behaald. De toetsing vindt plaats gedurende de hele opleiding en bij de start ontvang je een toetshandleiding waarin een uitgebreide beschrijving staat van alle toetsen met bijbehorende beoordelingscriteria.

Toetsen

Om voor het examen in aanmerking te komen moeten onderstaande opdrachten in het portfolio zijn ingeleverd.

 • Theorieopdrachten
 • Eigen coachmodel ontwerpen
 • Praktijkopdrachten
 • Vaardigheidsopdrachten
 • Reflectieopdrachten
 • Ethische reflectie

Examen

 • MC-toets over de inhoud van de opleiding
 • Opname van een coachgesprek
 • Presentatie eigen ontwikkeling
 • Beschrijving compleet coachingstraject

Studiebelasting

Als je mee gaat doen aan deze opleiding, betekent dit dat je ervoor kiest een investering in tijd te maken. Aanwezigheid tijdens de lesdagen is niet voldoende.

Wie minimaal 270 uur investeert, kan de opleiding Coach in het onderwijs met goed gevolg afronden.

Meer weten?

Wil je meer informatie, wil je inschrijven? zie daarvoor onderstaande buttons.