• Docenten, Trainers, Bedrijfsopleiders

 • HBO+

 • oktober 2021 – september 2022 (zie agenda)

 • vrijdag 9.30 – 17.00 uur

 • € 4675,00 (incl. 21% btw) of € 4250,00 (btw vrij)

 • Graaf Florisweg 30, Gouda

Resultaatbeschrijving

Deze post-hbo opleiding is een praktijkgerichte vakopleiding met als doel het ontwikkelen van de Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB).

Professioneel lesgeven in de 21ste eeuw

De Leergang Activerend Opleiden koppelt inhoudelijk vakmanschap aan didactisch meesterschap en digitale vaardigheden.  Door deze drie aspecten op de juiste manier in te zetten, kun je in deze 21ste eeuw professioneel lesgeven.
Startende docenten/trainers verkrijgen hiermee de Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB) voor het hbo, een Pedagogisch Didactisch Getuigschrift (PDG) voor het mbo en de volwasseneneducatie of de Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) voor universitair onderwijs. Ervaren docenten kunnen zich via deze opleiding verder professionaliseren en experts leren hoe ze hun kennis door middel van een workshop of training op een effectieve manier kunnen delen met collega’s.

Registratie / Erkenning

SPHBOactiverend opleiden

De Leergang Activerend Opleiden is in 2014 gecertificeerd door de Stichting Post Hoger Beroepsonderwijs Nederland (SPHBO). Stichting Post HBO Nederland is een onderdeel van het Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION). activerend opleiden

Daarmee is deze opleiding een erkende registeropleiding waarvan gediplomeerden worden opgenomen in het register van de stichting. https://www.cpion.nl/

Lerarenregister

De Leergang Activerend Opleiden is met registratienummer cbYTVSRzSM gevalideerd door de registercommissie van het lerarenregister. Deze is nu met 300 RU (registeruren) opgenomen in http://registerleraar.nl. Via het lerarenregister kunnen leraren en docenten in het PO, VO en MBO, laten zien dat ze bevoegd en bekwaam zijn en dat ze hun professionele ontwikkeling op peil houden. Bij herregistratie wordt beoordeeld of de leraar in vier jaar tijd tenminste 160 uur aan professionalisering heeft gevolgd.

CRKBO

In 2021 is Edufit na een audit ook geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO). In dit register staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor opleidingsinstellingen voor kort beroepsonderwijs.

Deelnemers en niveau

De Leergang Activerend Opleiden richt zich op iedereen die over vakdeskundigheid beschikt en deze vakkennis graag wil overbrengen op anderen, zoals docenten in het beroeps- en wetenschappelijk onderwijs en voor trainers en opleiders.

Een reactie van een van de deelnemers:
“De Leergang Activerend Opleiden is een aanrader voor elke docent die zijn eigen vak en studenten serieus neemt! De opleiding zet je eigen praktijk in een breder perspectief en zorgt voor veel nieuwe inzichten”. – Carla van Beelen, leerkracht/trainer. Meer testimonials zijn te lezen in de rechterbalk en in de opleidingsgids.

Competenties

Voor het behalen van de basiskwalificatie didactische bekwaamheid (BDB) wordt tijdens deze opleiding gewerkt aan vijf competenties uit het protocol dat landelijk is vastgesteld. Daarnaast wordt tijdens deze opleiding ook gewerkt aan een zesde competentie, dit is een opleidingscompetentie.

 • Ontwerpen
 • Doceren
 • Toetsen
 • Begeleiden
 • Professionaliseren
 • Digitaliseren

©Iris Loonen

Beschrijving van de inhoud

De variatie in didactische werkvormen is groot en onderscheidt de Leergang Activerend Opleiden van andere aanbieders. De geblende werkwijze van activerende lessen en trainingen gekoppeld aan opdrachten  via een digitale leeromgeving, past bij de huidige onderwijskundige inzichten: niet passief luisteren naar een deskundige, maar actief aan de slag gaan is de beste manier om de nodige competenties te verwerven.

De opleiding is opgezet vanuit vragen waarmee docenten en trainers vaak geconfronteerd worden. Het gaat om vragen als: Hoe bereid ik mijn lessen, trainingen of workshops voor? Hoe vind of maak ik materiaal voor mijn lessen? Hoe kan ik boeiend lesgeven? Hoe blijf ik studenten of deelnemers motiveren? Hoe geef ik individuele feedback aan studenten? Hoe beoordeel ik een verslag of presentatie? Hoe creëer ik een optimale blend tussen online onderwijs en onderwijs op locatie? In deze leergang krijg je ook antwoord op de vraag: Hoe krijg je het voor elkaar onderwijs te ontwikkelen en uit te voeren dat tegemoet komt aan de verschillen tussen deelnemers en voor iedereen resultaat oplevert?

Curriculum

Op 24september 2021 zal bij Edufit een gratis workshop Activerend Opleiden worden gegeven (zie agenda). Tijdens deze middag kun je kennismaken met de visie van Activerend Opleiden en een beeld krijgen van de inhoud en toetsing van de Leergang.

De Leergang Activerend Opleiden kan ook in vijf aparte delen gevolgd worden in een volgorde naar keuze. Het is dus mogelijk om deze leergang te starten met de Training Activerende werkvormen op 8 oktober 2021, met de Training Activerende didactiek op 19 november 2021, met de Training Kwaliteit van Toetsen op 21 januari 2022 met de training Coachen en begeleiden van studenten op 25 maart 2022 of met de Training Blended onderwijs ontwerpen op 10 juni 2022.

Vrijdag 9.30 – 17.00 uur Open inschrijving
Training Activerende Werkvormen
dag 1: Docentgecentreerde werkvormen, discussievormen en werkopdrachten 8 oktober 2021
dag 2: IJsbrekers, spelvormen en digitale werkvormen 5 november
Training Activerende Didactiek
dag 3: Brein & leren, kiezen & plannen en ervaringsleren 19 november
dag 4: Variatie in werkvormen, differentiëren in de les en krachtige presentaties 14 januari 2022
Training Kwaliteit van Toetsen
dag 5: Toetscyclus, contextanalyse en basisontwerp 21 januari
dag 6: Toetsmatrijs, toetsconstructie, afnemen & beoordelen 4 februari
dag 7: Toetsanalyse, registreren & communiceren, evalueren & verbeteren 11 maart
Training Coachen en Begeleiden van Studenten
dag 8: Communicatie, coachgesprekken en basishoudingen 25 maart
dag 9: Motiveren, feedback en omgaan met weerstand 22 april
dag 10: Werken met groepen, beïnvloeden van gedrag en reflecteren 27 mei
Training Blended Onderwijs Ontwerpen
dag 11: Wortels onder het onderwijs, werken uit een fundament en inrichting van het onderwijs 10 juni
dag 12: Doelgericht ontwerpen, flexibilisering en blended onderwijsontwerp 24 juni
Examendag 9 september

Leeruitkomsten en toetsing

De zes competenties zijn uitgewerkt in geconcretiseerde leerdoelen, deze leerdoelen worden getoetst door middel van een gevarieerd toetsprogramma. Een uitgebreide uitwerking van de toetsing staat beschreven in de toetshandleiding, welke je voor de start van de leergang krijgt.

Toetsen per competentie

Competentie doceren

 • Werkvormen
 • Lesplan
 • Presentatie
 • Lesgeven in de praktijk
 • Body of knowledge

Competentie toetsen

 • BKE-verbeterplan
 • Body of knowledge

Competentie begeleiden

 • Coachgesprek
 • Casus groepswerk
 • Body of knowledge

Competentie professionaliseren

 • Essay en elevator pitch
 • Reflectieverslag
 • Presentatie eigen ontwikkeling
 • Body of knowledge

Studiebelasting

Als je mee gaat doen aan deze post-hbo opleiding, betekent dit dat je ervoor kiest een investering in tijd te maken. Je moet een reële inspanning leveren om de Leergang Activerend Opleiden met goed gevolg af te leggen. Aanwezigheid tijdens de lesdagen is niet voldoende.

Wie in totaal 300 uur investeert, kan de Leergang Activerend Opleiden met goed gevolg afronden.

Meer weten?

Wil je inschrijven? zie daarvoor onderstaande buttons. Voor andere vragen, neem contact met ons op.

Download opleidingsgids 21-22
Inschrijven