• Docenten, Trainers, Bedrijfsopleiders

 • HBO+

 • september 2024 – september 2025 (zie agenda)

 • vrijdag 9.30 – 17.00 uur

 • € 5.025,00 (incl. 21% btw) of € 4.615,00 (btw vrij)

 • Graaf Florisweg 30, Gouda

Resultaatbeschrijving

Deze post-hbo opleiding is een praktijkgerichte vakopleiding met als doel het ontwikkelen van de Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB).

Leeruitkomst:

Je kunt onderwijs aanbieden volgens de visie van activerende didactiek. Dat houdt in dat je over een gedegen didactische basis beschikt om effectief onderwijs te ontwerpen, uit te voeren, het leerproces te begeleiden en te toetsen. Vanuit die basis onderneem je stappen om jezelf te blijven ontwikkelen. Activerend onderwijs is voor zowel de docent als deelnemers gevarieerder, plezieriger en leidt tot optimale leerresultaten.

De Leergang Activerend Opleiden helpt je om bewust en gevarieerd jouw lessen, workshops of trainingen vorm te geven. Hierbij benut je de mogelijkheden van ICT. Je combineert het beste van twee werelden, online en face-to-face onderwijs, tot een optimale blend. Je biedt keuzemogelijkheden tijdens de lessen of trainingen. Dit maakt het onderwijs meer gedifferentieerd, waardoor de talenten van deelnemers beter benut worden.
Daarnaast ben je in staat om alle deelnemers te begeleiden in hun leerproces. Dit betekent dat je oog hebt voor groepsprocessen. Door middel van gestructureerde gesprekken begeleidt of coach je de deelnemers en steunt ze bij het maken van keuzes.
Daarnaast kun je ook goed beoordelen of de studenten aan de eisen van de opleiding hebben voldaan. Hiermee voldoe je aan de Basis Kwalificatie Examinering (BKE) in het hbo-onderwijs.

Registratie / Erkenning

SPHBOactiverend opleiden

De Leergang Activerend Opleiden is in 2014 gecertificeerd door de Stichting Post Hoger Beroepsonderwijs Nederland (SPHBO). Stichting Post HBO Nederland is een onderdeel van het Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION). activerend opleiden

Daarmee is deze opleiding een erkende registeropleiding waarvan gediplomeerden worden opgenomen in het register van de stichting. https://www.cpion.nl/

Lerarenregister

De Leergang Activerend Opleiden is met registratienummer cbYTVSRzSM gevalideerd door de registercommissie van het lerarenregister. Deze is nu met 300 RU (registeruren) opgenomen in http://registerleraar.nl. Via het lerarenregister kunnen leraren en docenten in het PO, VO en MBO, laten zien dat ze bevoegd en bekwaam zijn en dat ze hun professionele ontwikkeling op peil houden. Bij herregistratie wordt beoordeeld of de leraar in vier jaar tijd tenminste 160 uur aan professionalisering heeft gevolgd.

CRKBO

In 2021 is Edufit na een audit ook geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO). In dit register staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor opleidingsinstellingen voor kort beroepsonderwijs.

Deelnemers en niveau

De Leergang Activerend Opleiden richt zich op iedereen die over vakdeskundigheid beschikt en deze vakkennis graag wil overbrengen op anderen, zoals docenten in het beroeps- en wetenschappelijk onderwijs en voor trainers en opleiders.

Een reactie van een van de deelnemers:
“De Leergang Activerend Opleiden is een aanrader voor elke docent die zijn eigen vak en studenten serieus neemt! De opleiding zet je eigen praktijk in een breder perspectief en zorgt voor veel nieuwe inzichten”. – Carla van Beelen, leerkracht/trainer. Meer testimonials zijn te lezen in de rechterbalk en in de opleidingsgids.

Competenties

Voor het behalen van de basiskwalificatie didactische bekwaamheid (BDB) wordt tijdens deze opleiding gewerkt aan vijf competenties uit het protocol dat landelijk is vastgesteld. Daarnaast wordt tijdens deze opleiding ook gewerkt aan een zesde competentie, dit is een opleidingscompetentie.

 • Ontwerpen
 • Doceren
 • Toetsen
 • Begeleiden
 • Professionaliseren
 • Digitaliseren

©Iris Loonen

Beschrijving van de inhoud

De variatie in didactische werkvormen is groot en onderscheidt de Leergang Activerend Opleiden van andere aanbieders. De geblende werkwijze van activerende lessen en trainingen gekoppeld aan opdrachten  via een digitale leeromgeving, past bij de huidige onderwijskundige inzichten: niet passief luisteren naar een deskundige, maar actief aan de slag gaan is de beste manier om de nodige competenties te verwerven.

De opleiding is opgezet vanuit vragen waarmee docenten en trainers vaak geconfronteerd worden. Het gaat om vragen als: Hoe bereid ik mijn lessen, trainingen of workshops voor? Hoe vind of maak ik materiaal voor mijn lessen? Hoe kan ik boeiend lesgeven? Hoe blijf ik studenten of deelnemers motiveren? Hoe geef ik individuele feedback aan deelnemers? Hoe beoordeel ik een verslag of presentatie? Hoe creëer ik een optimale blend tussen online onderwijs en onderwijs op locatie? In deze leergang krijg je ook antwoord op de vraag: Hoe krijg je het voor elkaar onderwijs te ontwikkelen en uit te voeren dat tegemoet komt aan de verschillen tussen deelnemers en voor iedereen resultaat oplevert?

Curriculum

2024 – 2025

Op 6 september 2024 zal bij Edufit een gratis workshop Activerend Opleiden worden gegeven (zie agenda). Tijdens deze middag kun je kennismaken met de visie van Activerend Opleiden en een beeld krijgen van de inhoud en toetsing van de Leergang.

Vrijdag 9.30 – 17.00 uur Open inschrijving
Training Activerende Didactiek
dag 1: Brein & leren, beginsituatie en ervaringsleren 27 september 2024
dag 2: Kiezen & plannen, talenten en differentiëren in de les 18 oktober
Training Activerende Werkvormen
dag 3: Docentgecentreerde werkvormen, discussievormen en werkopdrachten 8 november
dag 4: IJsbrekers, spelvormen en digitale werkvormen 29 november
Training Blended Onderwijs Ontwerpen
dag 5: Blended learning, werken uit een fundament en constructieve afstemming 10 januari 2025
dag 6: Onderwerpen & leeractiviteiten, synchrone leeractiviteiten en flipping the classroom 24 januari
dag 7: Asynchrone leeractiviteiten: kennisclips, e-learning en communicatie deelnemers 14 februari
Training Toetsen van leeruitkomsten
dag 8: Toetscyclus en kwaliteitseisen, contextanalyse en basisontwerp 14 maart
dag 9: Toetsmatrijs, toetsconstructie, toetsen afnemen & beoordelen 4 april
dag 10: Toetsanalyse, registreren & communiceren, evalueren & verbeteren 25 april
Training Coachen en Begeleiden 
dag 11: Gesprekken met deelnemers, communicatie en basishoudingen 16 mei
dag 12: Motiveren, feedback en omgaan met weerstand 6 juni
dag 13: Werken met groepen, reflecteren en leercoaching 20 juni
Examendag 12 september

Leeruitkomsten en toetsing

De zes competenties zijn uitgewerkt in geconcretiseerde leerdoelen, deze leerdoelen worden getoetst door middel van een gevarieerd toetsprogramma. Een uitgebreide uitwerking van de toetsing staat beschreven in de toetshandleiding, welke je voor de start van de leergang krijgt.

Toetsen per competentie

Competenties doceren, ontwerpen en digitaliseren

 • Lesplan
 • Presentatie
 • Lesgeven in de praktijk
 • Werkvormen
 • Blended onderwijsontwerp
 • Body of knowledge

Competentie toetsen

 • BKE-verbeterplan
 • Body of knowledge

Competentie begeleiden

 • Coachgesprek
 • Casus groepswerk
 • Body of knowledge

Competentie professionaliseren

 • Essay en elevator pitch
 • Reflectieverslag
 • Presentatie eigen ontwikkeling
 • Body of knowledge

Studiebelasting

Als je mee gaat doen aan deze post-hbo opleiding, betekent dit dat je ervoor kiest een investering in tijd te maken. Je moet een reële inspanning leveren om de Leergang Activerend Opleiden met goed gevolg af te leggen. Aanwezigheid tijdens de lesdagen is niet voldoende.

Wie minimaal 300 uur investeert, kan de Leergang Activerend Opleiden met goed gevolg afronden. De ervaring leert dat deelnemers deze tijd daadwerkelijk minimaal nodig hebben.

Meer weten?

Wil je meer informatie of wil je je inschrijven? zie daarvoor onderstaande buttons. Voor andere vragen, neem contact met ons op.