• Docenten, Trainers, Bedrijfsopleiders

 • HBO+

 • oktober 2020 – september 2021 en oktober 2021 – september 2022 (zie agenda)

 • vrijdag 9.30 – 17.00 uur

 • € 3885,00 (incl. 21% btw) of € 3550,00 (btw vrij)

 • Graaf Florisweg 30, Gouda

Resultaatbeschrijving

Deze post-hbo opleiding is een praktijkgerichte vakopleiding met als doel het ontwikkelen van de Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB).

Professioneel lesgeven in de 21ste eeuw

De Leergang Activerend Opleiden koppelt inhoudelijk vakmanschap aan didactisch meesterschap en digitale vaardigheden.  Door deze drie aspecten op de juiste manier in te zetten, kun je in deze 21ste eeuw professioneel lesgeven.
Startende docenten/trainers verkrijgen hiermee de Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB) voor het hbo, een Pedagogisch Didactisch Getuigschrift (PDG) voor het mbo en de volwasseneneducatie of de Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) voor universitair onderwijs. Ervaren docenten kunnen zich via deze opleiding verder professionaliseren en experts leren hoe ze hun kennis door middel van een workshop of training op een effectieve manier kunnen delen met collega’s.

Registratie / Erkenning

SPHBOactiverend opleiden

De Leergang Activerend Opleiden is in 2014 gecertificeerd door de Stichting Post Hoger Beroepsonderwijs Nederland (SPHBO). Stichting Post HBO Nederland is een onderdeel van het Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION). activerend opleiden

Daarmee is deze opleiding een erkende registeropleiding waarvan gediplomeerden worden opgenomen in het register van de stichting. https://www.cpion.nl/

Lerarenregister

De Leergang Activerend Opleiden is met registratienummer cbYTVSRzSM gevalideerd door de registercommissie van het lerarenregister. Deze is nu met 300 RU (registeruren) opgenomen in http://registerleraar.nl. Via het lerarenregister kunnen leraren en docenten in het PO, VO en MBO, laten zien dat ze bevoegd en bekwaam zijn en dat ze hun professionele ontwikkeling op peil houden. Bij herregistratie wordt beoordeeld of de leraar in vier jaar tijd tenminste 160 uur aan professionalisering heeft gevolgd.

Deelnemers en niveau

De Leergang Activerend Opleiden richt zich op iedereen die over vakdeskundigheid beschikt en deze vakkennis graag wil overbrengen op anderen, zoals docenten in het beroeps- en wetenschappelijk onderwijs en voor trainers en opleiders.

Een reactie van een van de deelnemers:
“De Leergang Activerend Opleiden is een aanrader voor elke docent die zijn eigen vak en studenten serieus neemt! De opleiding zet je eigen praktijk in een breder perspectief en zorgt voor veel nieuwe inzichten”. – Carla van Beelen, leerkracht/trainer. Meer testimonials zijn te lezen in de rechterbalk en in de opleidingsgids.

Competenties

Voor het behalen van de basiskwalificatie didactische bekwaamheid (BDB) wordt tijdens deze opleiding gewerkt aan vijf competenties uit het protocol dat landelijk is vastgesteld. Daarnaast wordt tijdens deze opleiding ook gewerkt aan een zesde competentie, dit is een opleidingscompetentie.

 • Ontwerpen
 • Doceren
 • Toetsen
 • Begeleiden
 • Professionaliseren
 • Digitaliseren

©Iris Loonen

Beschrijving van de inhoud

De variatie in didactische werkvormen is groot en onderscheidt de Leergang Activerend Opleiden van andere aanbieders. De werkwijze van activerende lessen en trainingen gekoppeld aan opdrachten  via een digitale leeromgeving,  past bij de huidige onderwijskundige inzichten: niet passief luisteren naar een deskundige, maar actief aan de slag gaan is de beste manier om de nodige competenties te verwerven.

De opleiding is opgezet vanuit vragen waarmee docenten en trainers vaak geconfronteerd worden. Het gaat om vragen als: Hoe bereid ik mijn lessen, trainingen of workshops voor? Hoe vind of maak ik materiaal voor mijn lessen? Hoe kan ik boeiend lesgeven? Hoe blijf ik studenten of deelnemers motiveren? Hoe geef ik individuele feedback aan studenten? Hoe beoordeel ik een verslag of presentatie? In deze leergang krijg je ook antwoord op de vraag: Hoe krijg je het voor elkaar onderwijs te ontwikkelen en uit te voeren dat tegemoet komt aan de verschillen tussen deelnemers en voor iedereen resultaat oplevert?

Curriculum

Op 18 september 2020 zal bij Edufit een gratis workshop Activerend Opleiden worden gegeven (zie agenda). Tijdens deze middag kun je kennismaken met de visie van Activerend Opleiden en daarmee een beeld krijgen van de Leergang.

De Leergang Activerend Opleiden kan ook in drie aparte delen gevolgd worden in een volgorde naar keuze. Het is dus mogelijk om deze leergang te starten met de Training Activerend Opleiden op 9 oktober 2020, met de Training Kwaliteit van Toetsen op 22 januari 2021 of met de Training Coachen in het Onderwijs op 2 april 2021.

Vrijdag 9.30 – 17.00 uur Open inschrijving
dag 1: Brein & leren, ervaringsleren en discussievormen 9 oktober 2020
dag 2: Kiezen & plannen, benutten van verschillen en ijsbrekers 30 oktober
dag 3: Differentiëren, presenteren met Power en spelvormen 20 november
dag 4: Digitale leermiddelen, werken uit een fundament en werkopdrachten 8 januari 2021
dag 5: Toetscyclus, contextanalyse en basisontwerp 22 januari
dag 6: Toetsmatrijs, toetsconstructie, afnemen & beoordelen 5 februari
dag 7: Toetsanalyse, registreren & communiceren, evalueren & verbeteren 12 maart
dag 8: Communicatie, feedback en feedbackgesprek voeren 2 april
dag 9: Motiveren, coachgesprekken en basishoudingen 23 april
dag 10: Weerstand, werken met groepen en beïnvloeden van gedrag 28 mei
dag 11: Kwaliteiten, een competente docent en reflecteren 11 juni
Examendag 25 juni
Examendag 3 september

De kennismakingsworkshop voor de Leergang Activerend Opleiden in het studiejaar 2021-2022 staat gepland op 24 september 2021 (zie agenda)

Vrijdag 9.30 – 17.00 uur Open inschrijving
dag 1: Brein & leren, ervaringsleren en discussievormen 8 oktober 2021
dag 2: Kiezen & plannen, benutten van verschillen en ijsbrekers 5 november
dag 3: Differentiëren, presenteren met Power en spelvormen 19 november
dag 4: Digitale leermiddelen, werken uit een fundament en werkopdrachten 14 januari 2022
dag 5: Toetscyclus, contextanalyse en basisontwerp 21 januari
dag 6: Toetsmatrijs, toetsconstructie, afnemen & beoordelen 4 februari
dag 7: Toetsanalyse, registreren & communiceren, evalueren & verbeteren 11 maart
dag 8: Communicatie, feedback en feedbackgesprek voeren 1 april
dag 9: Motiveren, coachgesprekken en basishoudingen 22 april
dag 10: Weerstand, werken met groepen en beïnvloeden van gedrag 27 mei
dag 11: Kwaliteiten, reflecteren en een competente docent 10 juni
Examendag 24 juni
Examendag 9 september

Leeruitkomsten en toetsing

De zes competenties zijn uitgewerkt in geconcretiseerde leerdoelen, deze leerdoelen worden getoetst door middel van een gevarieerd toetsprogramma. Een uitgebreide uitwerking van de toetsing staat beschreven in de toetshandleiding, welke je voor de start van de leergang krijgt.

Toetsen per competentie

Competentie ontwerpen en doceren

 • Lesplan
 • Presentatie
 • Digitaal leermiddel
 • Onderwijsontwerp
 • Lesbezoek collega
 • Lesgeven

Competentie toetsen

 • BKE-verbeterplan

Competentie begeleiden

 • Coachgesprek
 • Casus groepswerk

Competentie professionaliseren

 • Body of knowledge
 • Essay en elevator pitch
 • Reflectieverslag
 • Presentatie eigen ontwikkeling

Studiebelasting

Als je mee gaat doen aan deze post-hbo opleiding, betekent dit dat je ervoor kiest een investering in tijd te maken. Je moet een reële inspanning leveren om de Leergang Activerend Opleiden met goed gevolg af te leggen. Aanwezigheid tijdens de lesdagen is niet voldoende.

Wie in totaal 300 uur investeert, kan de Leergang Activerend Opleiden met goed gevolg afronden.

Meer weten?

Wil je inschrijven? zie daarvoor onderstaande buttons. Voor andere vragen, neem contact met ons op.

Download opleidingsgids 20-21
Download opleidingsgids 21-22
Inschrijven