• Docenten beroepsonderwijs in de rol van SLB-er, tutor, mentor etc.

 • HBO+

 • Op aanvraag

 • Op aanvraag

 • Op aanvraag

 • Incompany

Resultaatbeschrijving

Als docent, trainer of coach ontwikkel jij tijdens deze opleiding je gespreks- en coachingsvaardigheden voor het vervullen van de coachende rol in het onderwijs of bedrijfsleven. Deze rol kun je zowel tijdens lessen en trainingen aan studenten of deelnemers vervullen als expliciet als SLB-er, tutor of mentor of coaching richting collega’s. Zo komen in de leergang Docent Als Coach vier niveaus naar voren:

 • De docent reflecteert op zijn eigen communicatie en denkt na over zijn verschillende vaardigheden, kwaliteiten en persoonlijkheid.
 • De docent past de begeleidingsvaardigheden toe bij het begeleiden van studenten.
 • De docent benut de werkvormen bij lessen of in gesprekken over de persoonlijke en professionele ontwikkeling van studenten.
 • De docent kan zijn collega’s inspireren door over begeleiden en coachen te praten en dit toe te passen tijdens intercollegiale momenten.

Registratie / Erkenning

De Leergang Docent als coach leidt tot een certificaat dat staat voor bekwaamheid in begeleiding, coaching en gespreksvaardigheden. De seniorkwalificatie begeleiden en coachen.

Deelnemers en niveau

De Leergang Docent als Coach richt zich op docenten en trainers in het beroepsonderwijs in de rol van SLB-er, tutor, mentor en dergelijke en op docenten die meer coachend willen lesgeven. Daarnaast is de opleiding geschikt voor intervisiebegeleiders, leercoaches, praktijkopleiders en andere functies op het gebied van het begeleiden van professionals.

Van de deelnemers wordt een HBO werk- en denkniveau verwacht, het niveau van de Leergang is HBO+. Een cursusgroep bestaat uit minimaal 4 en maximaal 10 deelenemers en is een mix van docenten, trainers en begeleiders en coaches. De mate van ervaring maakt voor deze leergang niet uit, starters leggen hiermee een stevige basis voor begeleiding en ervaren deelnemers kunnen hun begeleiding optimaliseren en nieuwe inzichten opdoen.

Competenties

Voor het behalen van de basiskwalificatie begeleiden (BKB) wordt tijdens deze opleiding gewerkt aan twee competenties.

 • Begeleiden
  De docent/trainer begeleidt de studenten in hun leerproces en bevordert daarbij transparante interactie, ook tussen studenten. De docent hanteert
  hierbij adequate communicatieve vaardigheden. De docent kan studenten motiveren en enthousiasmeren.
 • Professionaliseren
  De docent/trainer werkt planmatig, vanuit een onderzoekende houding, individueel en in teamverband, aan zijn eigen professionele ontwikkeling. Dit betreft zowel het inhoudelijke niveau van het vak als de onderwijsvaardigheden. De feedback die de docent ontvangen heeft van bijvoorbeeld collega’s (intercollegiale toetsing), studenten en/of leidinggevende wordt hierbij betrokken. Ook kan de docent feedback geven aan studenten en collega’s.

competentie-professionaliseren
©Iris Loonen

Beschrijving van de inhoud

De Leergang Docent Als Coach is een opleiding voor docenten beroepsonderwijs in een begeleidende rol, zoals SLB-er, tutor, mentor, etc.
Je ervaart het belang van op de juiste manier gesprekken voeren met studenten en met collega’s. Aan de hand van verschillende werkvormen leer je hierover en oefen je hiermee.

Professionele en persoonlijke ontwikkeling van docent én student

Als docent beroepsonderwijs in de rol van SLB-er of mentor begeleid en coach je studenten ten behoeve van hun leerproces, studieloopbaan, etc. Tijdens deze leergang wordt dan ook gewerkt aan verdere ontwikkeling van de BDB-competentie ‘begeleiden’. Indirect staan door toepassing richting studenten ook de volgende studentencompetenties centraal: Communiceren, samenwerken, organiseren en innoveren. Daarnaast kun je de kennis en vaardigheden ook gebruiken om collega’s te inspireren.

De Docent Als Coach is een opleiding waarin je actief aan de slag zult gaan met gespreksvoering en coaching. In activerende cursusdagen met een grote variatie aan werkvormen zal je werken aan de competenties. Maar ook de toepassing in de praktijk is van groot belang,

Leeruitkomsten en toetsing

Voor het behalen van de basiskwalificatie begeleiden (BKB) zijn leerdoelen opgesteld, waar tijdens de Leergang Docent als coach aan wordt gewerkt. Om te toetsen of deelnemers deze leerdoelen beheersen, wordt tijdens de cursusdagen formatief getoetst en worden er ook negen summatieve toetsen afgenomen.

Toetsen

Toetsen gedurende de leergang:

 • Verzameling theorieopdrachten per cursusdag
 • Opiniestuk
 • Verzameling coachgesprekken per cursusdag
 • Verzameling reflectieverslagen per blok
 • Blogbericht over een werkvorm

Toetsen op de examendag:

 • MC-toets
 • Coachgesprek
 • Feedbackgesprek
 • Presentatie leeropbrengsten

Studiebelasting

Meedoen aan deze leergang betekent dat je een tijdsinvestering maakt, het volgen van de cursusdagen is niet voldoende. Met een tijdsinvestering van 300 uur kun je de leergang met goed gevolg afronden, deze uren zijn nodig voor het volgen van de cursusdagen, inhoudelijke voorbereiding en verwerking en de toetsing.

Meer weten?

Voor meer informatie en vragen, neem contact met ons op.