• Docenten, Trainers, Bedrijfsopleiders

  • HBO+

  • Januari  – februari 2025

  • vrijdag 9.30 – 17.00 uur

  • € 1.005,00 (incl. 21% btw) of € 920,00 (btw vrij)

  • Graaf Florisweg 30, Gouda

Resultaatbeschrijving

In deze training gaan we in op het ontwerpen van onderwijs volgens het principe van Blended Learning.

Leeruitkomst:

Leeruitkomst: Na afloop van de training kun je voor een onderwijseenheid de optimale blend van leeractiviteiten ontwerpen en verantwoorden op basis van een theoretisch of praktisch kader. Als ontwerper van onderwijs ontwikkel je een onderwijseenheid die voldoet aan de kaders. Je brengt variatie in door bewust uit de vier soorten leeractiviteiten te kiezen. Hierbij benut je de mogelijkheden van ICT. Deze werkzaamheden zijn belangrijk, omdat je hierdoor de onderwijseenheid kan flexibiliseren met opdrachten die de student in zijn eigen tijd kan plannen. Daarnaast worden de studenten tijdens de bijeenkomsten gemotiveerd, omdat de leeractiviteiten met de docent een duidelijke koppeling met de praktijk hebben.

Registratie / Erkenning

Wanneer deze training met de bijbehorende toetsing met goed gevolg wordt afgerond, ontvangt de deelnemer een certificaat.

In combinatie met de trainingen activerende werkvormen en activerende didactiek en de bijbehorende toetsing leidt deze training tot de BKO (Basiskwalificatie ontwerpen).

Deelnemers en niveau

De Training Blended Onderwijs Ontwerpen is een praktijkgerichte opleiding die zich vooral richt op deelnemers die werken in het beroeps- en wetenschappelijk onderwijs of als trainer of opleider en betrokken zijn bij het ontwikkelen van het onderwijs. Ook experts die hun kennis en kunde aan collega’s of anderen willen overbrengen, kunnen zich met deze opleiding ontwikkelen op het gebied van onderwijsontwerp.

De opleidingsgroep bestaat uit minimaal 6 en maximaal 12 deelnemers en is een interessante mix van mate van ervaring en werkvelden.

De training vormt ook een onderdeel van de post-hbo Leergang Activerend Opleiden, het niveau van de training is HBO+.

Competenties

De didactische basis van deze training is het werken aan twee competenties, de eerste is een onderdeel van een landelijk vastgesteld protocol en de tweede is een opleidingscompetentie.

  • Ontwerpen
  • Digitaliseren

competentie-digitaliseren

©Iris Loonen

Beschrijving van de inhoud

De training richt zich op het ontwerpen van blended onderwijs. Hiermee krijgen docenten of trainers kennis, tools en technieken die ze nodig hebben om effectief, doelgericht en geblend onderwijs te ontwerpen.

Curriculum

2024 – 2025

Training Blended Onderwijs Ontwerpen Vrijdag 9.30 – 17.00 uur
dag 1: Blended learning, Werken uit een fundament en Constructieve afstemming 10 januari 2025
dag 2: Onderwerpen en leeractiviteiten, Synchrone leeractiviteiten en Flipping the classroom 24 januari
dag 3: Asynchrone leeractiviteiten: Kennisclips, E-learning en Communicatie met studenten 14 februari

De Training Blended onderwijs ontwerpen is een van vijf trainingen die samen leiden tot het diploma Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB). Om dit diploma te behalen kun je deze trainingen stapelen tot de volledige BDB, zoals hieronder in de skilltree staat aangegeven.

Skilltree Leergang Activerend Opleiden

Leeruitkomsten en toetsing

Voor deze training zijn de competenties waaraan wordt gewerkt, geconcretiseerd in leerdoelen. De leerdoelen worden getoetst in diverse toetsvormen.

Toetsen per competentie

Competenties ontwerpen en digitaliseren

  • Blended onderwijsontwerp dat bestaat uit een ontwerpmodel, een skilltree en een studiehandleiding

Voor de hele BKO: competenties doceren, ontwerpen en digitaliseren

  • MC-toets didactiek

Studiebelasting

Je moet een reële inspanning leveren om de Training Blended Onderwijs Ontwerpen met goed gevolg af te leggen. Aanwezigheid tijdens de lesdagen is niet voldoende.

Voor deze training met voorbereiding, verwerking en toetsing staat een studiebelasting van 47,5 uur. Wie ervoor kiest de training te volgen en deze uren investeert, kan de opleiding met goed gevolg afronden.

Meer weten?

Wil je inschrijven? Wil je meer weten over de training? Zie daarvoor onderstaande buttons.

Voor andere vragen, neem contact met ons op.