• Docenten, Trainers, Bedrijfsopleiders, Onderwijskundigen, Onderwijsmanagers, ICT-ondersteuners

 • HBO+

 • Op aanvraag

 • Op aanvraag

 • Op locatie:
  Vanaf € 1750,00 excl. btw
  Online:
  Vanaf €1400,00 excl. btw

 • Incompany

Resultaatbeschrijving

Het resultaat van deze training is dat je een visie krijgt op het didactisch inzetten van ICT als hulpmiddel om de leerresultaten van jouw deelnemers te vergroten. Daarnaast vergroot je ook je vaardigheden om in jouw eigen onderwijs, bedrijfsopleidingen en trainingen digitale leermiddelen te maken en te gebruiken.

Je leert hoe je de didactische inzet van ICT optimaal kunt benutten in jouw beroepspraktijk.

Registratie / Erkenning

Deze basistraining is onderdeel van de Leergang Didactiek, ICT en onderwijs. Voor deze leergang wordt accreditatie aangevraagd bij het CPION voor registratie als post-hbo opleiding.

Voor het met goed gevolg afronden van deze training en de bijbehorende toetsing ontvang je een certificaat. Deze toont aan dat je ICT op een didactisch verantwoorde wijze kunt implementeren in jouw onderwijs- of trainingspraktijk.

Deelnemers en niveau

De Training Didactische inzet van ICT richt zich op docenten, trainers en opleiders die ICT beter willen benutten in hun onderwijs. Daarnaast is de training ook geschikt voor trainers en opleiders in het werkveld van bedrijfsopleidingen en voor procesbegeleiders die ICT didactisch verantwoord willen inzetten.

De Leergang Didactiek, ICT en onderwijs, waar deze training onderdeel van uitmaakt, wordt geregistreerd als post-hbo opleiding; het niveau is HBO+. Van deelnemers wordt enige affiniteit met ICT of een ander belang voor het bekwamen in de mogelijkheden van ICT verwacht.

Competenties

Tijdens deze training wordt gewerkt aan de digitale competentie Implementeren.

Competentie: Implementeren
Op basis van een stappenplan ontwikkel je een visie op het implementeren van ICT in jouw praktijk. Je maakt keuzes tussen face-to-face bijeenkomsten en online leertrajecten. Je kiest tussen online activiteiten die gelijktijdig plaatsvinden via een webinar en tussen online activiteiten die asynchroon plaatsvinden via e-learning. Daarbij maak je lessen die via de activerende didactiek worden vormgegeven, al dan niet via het principe van flipping the classroom. Je leert hoe je tools en inhoud kunt vinden die passen bij de wet- en regelgeving. Je denkt na over digitaal toetsen en hoe je jouw deelnemers kunt helpen om mediawijs te worden. Je leert hoe je daarbij bronnen kunt vinden en op waarde kunt schatten. De verschillende trends die spelen in het onderwijs en bedrijfsopleidingen vormen een inspiratie om nieuwe onderwijsmogelijkheden te creëren met behulp van ICT.


©Iris Loonen

Beschrijving van de inhoud

Tijdens de Training Didactische inzet van ICT is een 5-daagse basistraining, waarin je zelf gaat ervaren welke mogelijkheden er zijn om ICT te benutten in jouw praktijk.

Als ICT op de juiste manier in het onderwijs wordt ingezet zorgt het ervoor dat de motivatie van studenten toeneemt, de leerprestaties verbeteren en het leerproces efficiënter wordt. Maar niet alleen op primair niveau kan ICT zorgen voor meer efficiëntie. Ook de organisatie van leren verloopt sneller door ICT middelen goed in te zetten en door de voorzieningen die er zijn optimaal te gebruiken. Maar hoe kun je ICT nu op de juiste manier gebruiken? Het antwoord op deze vraag komt terug in deze 5-daagse basistraining, waarin we alle thema’s rond ICT in het onderwijs gaan behandelen. Alles wat je leert ga je meteen in de praktijk uitvoeren, waardoor je de voordelen ervan snel zult ervaren.

Curriculum

9.30 – 17.00 uur Onderwerp Open inschrijving
Dag 1: Visie, didactiek en ICT Visie van activerende didactiek 1 oktober 2021
Dag 2: Online lesgeven met webinar Blended learning 15 oktober
Dag 3: Flipping the classroom E-learning 12 november
Dag 4: ICT en recht Digitaal toetsen 26 november
Dag 5: Trends en ontwikkelingen Mediawijsheid 28 januari 2022

Leeruitkomsten en toetsing

Om de digitale competentie ‘implementeren’ te toetsen, is deze geconcretiseerd in leerdoelen en indicatoren. Om te toetsen of de leerdoelen behaald zijn, worden in deze training twee toetsen afgenomen.

Toetsen per competentie

Competentie implementeren

 • Betoog over implementatie van trends
 • Body of knowledge

Studiebelasting

Als je mee gaat doen aan deze training, betekent dit dat je ervoor kiest een investering in tijd te maken. Wie 100 uur investeert, kan de training met goed gevolg afronden. Deze tijd is nodig voor het volgen van de cursusdagen, de voorbereiding en verwerking van de inhoudelijke onderwerpen en de toetsing.

Je kunt deze training ook uitbreiden tot de totale Leergang Didactiek, ICT en onderwijs.

Competentiescan

Doe de test, hoe digitaal competent ben jij? Je kunt de test invullen als docent / trainer of als procesbegeleider zoals onderwijskundige, opleidingsmanager of ict-ondersteuner.

de digitale docent

Meer weten?

Wil je inschrijven? zie daarvoor onderstaande buttons. Voor andere vragen, neem contact met ons op.