Edufit biedt verschillende professionaliseringstrajecten voor online activeren. Heb jij in jouw organisatie te maken met lessen of trainingen die op afstand moeten worden gegeven en kun je wel wat hulp gebruiken in hoe je deze activerend kunt aanbieden? Dan is een van onderstaande trajecten misschien wel interessant voor jou of jouw organisatie.

Wil je meer weten of een offerte opvragen voor een van onderstaande mogelijkheden? Neem dan contact met ons op.


Vragenuurtje

Docenten, trainers of adviseurs binnen een organisatie kunnen online vragen stellen over online lesgeven en daarnaast worden er tips gegeven over hoe je online kunt activeren met behulp van tools in het gekozen platform. Deelnemers kunnen op de geplande starttijd inloggen, je hiervoor opgeven is niet nodig.

  aantal deelnemers: onbeperkt

trainer: Lia Bijkerk of Cynthia Sipma

  kosten: communicatie en voorbereiding eenmalig €350,00, uitvoering €175,00 per sessie (0,5 dagdeel)


Inspiratieworkshops

Docenten, trainers of adviseurs binnen een organisatie ervaren de mogelijkheden van online activerende didactiek in een korte inspiratieworkshop met behulp van de tools in het gekozen platform (Zoom, Teams, Collaborate, Google Meet, etc.) en enkele laagdrempelige andere tools. Deelnemers geven zich voorafgaand aan de workshop op.

De inspiratieworkshops kunnen bijvoorbeeld gaan over:

    • Didactische inzet van ICT-tools
    • Kennisclips maken
    • Presenteren met Power

Overige onderwerpen zijn in overleg met Edufit te bepalen.

  aantal deelnemers: maximaal 15

trainer: Lia Bijkerk, Cynthia Sipma of Estella Griffioen

  kosten:

Workshop (1 – 3,5 uur) vanaf € 1.050,00 (afhankelijk van inhoud en trainer) en

Training (4 – 7,5 uur) vanaf € 1.400,00 (afhankelijk van inhoud en trainer)

Trainingen Activerende didactiek en ICT

Deelnemers leren om online didactiek toe te passen met behulp van de tools in het platform en enkele laagdrempelige andere tools. Deelnemers geven zich vooraf op met een intakeformulier waarbij ze een lesopzet toevoegen waaraan ze willen werken tijdens de training. Dit om zo goed mogelijk aan te sluiten bij het niveau van de deelnemers.

De training bestaat uit 3 dagdelen van 3 uur, waarbij de deelnemers zelf digitale leermiddelen maken in de praktijk, deze gemaakte leermiddelen delen met de andere deelnemers voor feedback en deze leermiddelen oefenen tijdens de training. Daarbij krijgen ze tips van de trainer over de vorm, inhoud en gebruik.

De trainingen kunnen bijvoorbeeld gaan over:

     • Didactische inzet van ICT-tools
     • Kennisclips maken
     • Presenteren met Power

Overige onderwerpen zijn in overleg met Edufit te bepalen.

  aantal deelnemers: 10 docenten, trainers of adviseurs

trainer: Lia Bijkerk, Cynthia Sipma of Estella Griffioen

  kosten: communicatie en voorbereiding eenmalig €1.050,00, uitvoering €1650,00 (3 dagdelen)


Individuele online coaching

Individuele coaching op activerende didactiek en ICT. Docenten, trainers en adviseurs die moeite hebben met het inrichten van lessen om online activerende didactiek toe te passen met behulp van de tools in het gekozen platform en enkele laagdrempelige andere tools kunnen op afspraak een online coaching krijgen. Dit kan gaan over de keuze van tools, de inrichting van de tools of het oefenen van de tools voordat zij gaan lesgeven.

De individuele coaching kan ook voortkomen uit een online lesbezoek, waarbij de trainer meedoet met de les als gast en waarbij feedback op de les wordt gegeven binnen het coachgesprek. In dat geval komt bovenop de prijs van de coaching nog het volgen van de online les door de coach.

Voorafgaand aan de coaching wordt een intakeformulier ingevuld en een afspraak voor de coaching gepland. afhankelijk van de aanvraag wordt maximaal 1,5 uur coaching ingepland in onderlinge afstemming.

  aantal deelnemers: per coachvraag (meestal 1 deelnemer)

coach: Lia Bijkerk, Cynthia Sipma of Estella Griffioen

  kosten: €175,00 (1,5 uur)

Online teamcoaching

Teamcoaching voor organisaties op activerende didactiek en ICT. Bij het ontwerpen van een lessenreeks binnen een onderwijseenheid zullen didactische keuzes moeten worden gemaakt, bijvoorbeeld of de leeractiviteiten online, face-to-face, hybride of via e-learning aangeboden moeten worden. Daarbij moet vanuit constructive alignment worden gekeken naar onderwijseenheden waarbij de leeruitkomsten, toetsing en leeractiviteiten met elkaar verbonden zijn. Een team dat hiermee te maken heeft, kan op afspraak online coaching krijgen.

Voorafgaand aan de coaching wordt een intakeformulier ingevuld en een afspraak voor de coaching gepland. afhankelijk van de aanvraag wordt maximaal 3 uur coaching ingepland in onderlinge afstemming met het team.

  aantal deelnemers: per coachvraag (1 team)

coach: Lia Bijkerk

  kosten: communicatie en voorbereiding eenmalig €350,00, uitvoering per bijeenkomst van max. 3 uur € 350,00.

 

NB. Alle genoemde prijzen zijn exclusief 21% btw.