• Docenten, Trainers, Bedrijfsopleiders, Onderwijskundigen, Onderwijsmanagers, ICT-ondersteuners

 • HBO+

 • Op aanvraag

 • Op aanvraag

 • Op locatie:
  Vanaf € 1750,00 excl. btw
  Online:
  Vanaf €1400,00 excl. btw

 • Incompany

Resultaatbeschrijving

Het resultaat van deze Leergang is dat je jouw vaardigheden vergroot om in jouw eigen werk digitale leermiddelen te maken en te gebruiken. Onderwijskundigen en opleidingsmanagers kunnen deze leergang gebruiken om docenten te coachen om ICT op een verantwoorde manier in te zetten.

Je leert hoe je ICT kunt benutten om activerend onderwijs, activerende trainingen of coaching te bieden.

Registratie / Erkenning

Deze praktijktraining is onderdeel van de Leergang Didactiek, ICT en onderwijs. Voor deze leergang wordt accreditatie aangevraagd bij het CPION voor registratie als post-hbo opleiding.

Voor het met goed gevolg afronden van deze training en de bijbehorende toetsing ontvang je een certificaat. Deze toont aan dat je ICT kunt inzetten om studenten of deelnemers te activeren.

Deelnemers en niveau

De Training Didactische inzet van ICT richt zich op docenten, trainers en opleiders die ICT beter willen benutten in hun onderwijs. Daarnaast is de training ook geschikt voor trainers en opleiders in het werkveld van bedrijfsopleidingen en voor procesbegeleiders die ICT didactisch verantwoord willen inzetten. Een cursusgroep bestaat uit minimaal 5 en maximaal 10 deelnemers.

De Leergang Didactiek, ICT en onderwijs, waar deze training onderdeel van uitmaakt, wordt geregistreerd als post-hbo opleiding; het niveau is HBO+. Van deelnemers wordt enige affiniteit met ICT of een ander belang voor het bekwamen in de mogelijkheden van ICT verwacht.

Competenties

In deze 4-daagse praktijktraining wordt gewerkt aan de digitale competentie ‘activeren’.

Competentie: Activeren
Je leert om bij de uitvoering van jouw lessen en trainingen gebruik te maken van digitale tools. Je draait je hand niet meer om voor technische problemen en je leert om meer rendement te halen uit het smartboard. Om jouw deelnemers te activeren kijk je naar de mogelijkheden van VR en AR in de les en benut je de verschillende social media. Je kunt jouw onderwijs nog aantrekkelijker maken door gebruik te maken van gamification en door een eenvoudige digitale escaperoom te bouwen.

©Iris Loonen

Beschrijving van de inhoud

De Training Activeren met ICT is een 4-daagse training waarin je zelf gaat ervaren welke mogelijkheden er zijn om te activeren met ICT in jouw praktijk.

Als ICT op de juiste manier wordt ingezet zorgt het ervoor dat de motivatie van studenten toeneemt, de leerprestaties verbeteren en het leerproces efficiënter wordt. Maar niet alleen op primair niveau kan ICT zorgen voor meer efficiëntie. Ook de organisatie van leren verloopt sneller door ICT middelen goed in te zetten en door de voorzieningen die er zijn optimaal te gebruiken. Maar hoe ga je als docent / trainer om met technologische problemen? Hoe kun je online toch jouw deelnemers activeren? De antwoorden op deze vragen komen terug in deze 4-daagse training.

Curriculum

Vrijdag 9.30 – 17.00 uur Open inschrijving
dag 1: Digitale leeractiviteiten 11 februari 2022
dag 2: Eerste hulp bij technische problemen 18 februari
dag 3: AR/VR en social media 18 maart
dag 4: Gamification en escape-the-classroom 8 april

Leeruitkomsten en toetsing

Om de digitale competentie ‘activeren’ te toetsen, is deze geconcretiseerd in leerdoelen en indicatoren. Om te toetsen of de leerdoelen zijn behaald worden tijdens deze training drie toetsen afgenomen.

Toetsen per competentie

Competentie activeren

 • Reflectie digitale leermiddelen
 • Blogbericht
 • Body of knowledge

Studiebelasting

Als je mee gaat doen aan deze training, betekent dit dat je ervoor kiest een investering in tijd te maken. Wie 80 uur investeert, kan de training met goed gevolg afronden. Deze tijd is nodig voor het volgen van de cursusdagen, de voorbereiding en verwerking van de inhoudelijke onderwerpen en de toetsing.

Je kunt deze training ook uitbreiden tot de totale Leergang Didactiek, ICT en onderwijs.

Competentiescan

Doe de test, hoe digitaal competent ben jij? Je kunt de test invullen als docent / trainer of als procesbegeleider zoals onderwijskundige, opleidingsmanager of ict-ondersteuner.

de digitale docent

Meer weten?

Wil je inschrijven? zie daarvoor onderstaande buttons. Voor andere vragen, neem contact met ons op.