• Docenten, Trainers, Bedrijfsopleiders, Onderwijskundigen, Onderwijsmanagers, ICT-ondersteuners

 • HBO+

 • Op aanvraag

 • Op aanvraag

 • Op locatie:
  Vanaf € 1750,00 excl. btw
  Online:
  Vanaf € 1400,00 excl. btw

 • Incompany

Resultaatbeschrijving

Het resultaat van deze Leergang is dat je een visie krijgt op het didactisch inzetten van ICT als hulpmiddel om de leerresultaten van jouw deelnemers te vergroten. Daarnaast vergroot je ook je vaardigheden om in jouw eigen onderwijs, bedrijfsopleidingen en trainingen digitale leermiddelen te maken en te gebruiken.  Onderwijskundigen kunnen tijdens deze leergang docenten coachen om ICT op een verantwoorde manier in te zetten. Als ICT op de juiste manier wordt ingezet zorgt het er namelijk voor dat de motivatie van studenten toeneemt, de leerprestaties verbeteren en het leerproces efficiënter wordt.

Registratie / Erkenning

De Leergang Didactiek, ICT en Onderwijs is met registratienummer njvRxVdEsd gevalideerd door de registercommissie van het lerarenregister. Deze is nu met 260 RU (registeruren) opgenomen in http://registerleraar.nl. Via het lerarenregister kunnen leraren en docenten in het PO, VO en MBO, laten zien dat ze bevoegd en bekwaam zijn en dat ze hun professionele ontwikkeling op peil houden.

Ook wordt voor de Leergang Didactiek, ICT en Onderwijs accreditatie aangevraagd, zodat deze opleiding kan worden geregistreerd als post-hbo opleiding.

Deelnemers en niveau

De Leergang Didactiek, ICT en Onderwijs richt zich op docenten in het voortgezet-, beroeps- en wetenschappelijk onderwijs en op trainers en opleiders in het werkveld van bedrijfsopleidingen. Daarnaast is de leergang geschikt voor procesbegeleiders zoals onderwijskundigen, opleidingsmanagers en ICT-ondersteuners.

De deelnemers aan de Leergang Didactiek, ICT en Onderwijs beschikken over een afgeronde opleiding op hbo/wo-niveau. Het niveau van de opleiding is hbo+. Een cursusgroep bestaat uit minimaal 5 en maximaal 10 deelnemers.

Competenties

Tijdens deze leergang wordt gewerkt aan drie digitale competenties

 • Implementeren
 • Activeren
 • Communiceren

©Iris Loonen

Beschrijving van de inhoud

De Leergang Didactiek, ICT en Onderwijs bestaat uit 13 cursusdagen en een examendag. De opleiding is opgebouwd uit drie blokken waarin aan een van de drie digitale competenties wordt gewerkt.

5-daagse basistraining ‘Didactische inzet van ICT’

Competentie: Implementeren
Op basis van een stappenplan ontwikkel je een visie op het implementeren van ICT in jouw praktijk. Je maakt keuzes tussen face-to-face bijeenkomsten en online leertrajecten. Je kiest tussen online activiteiten die gelijktijdig plaatsvinden via een webinar en tussen online activiteiten die asynchroon plaatsvinden via elearning. Daarbij maak je lessen die via de activerende didactiek worden vormgegeven, al dan niet via het principe van flipping the classroom. Je leert hoe je tools en inhoud kunt vinden die passen bij de wet- en regelgeving. Je denkt na over digitaal toetsen en hoe je jouw deelnemers kunt helpen om mediawijs te worden. Je leert hoe je daarbij bronnen kunt vinden en op waarde kunt schatten. De verschillende trends die spelen in het onderwijs en bedrijfsopleidingen vormen een inspiratie om nieuwe onderwijsmogelijkheden te creëren met behulp van ICT.

4-daagse training ‘Activeren met ICT’

Competentie: Activeren
Je leert om bij de uitvoering van jouw lessen en trainingen gebruik te maken van digitale tools. Je draait je hand niet meer om voor technische problemen en je leert om meer rendement te halen uit het smartboard. Om jouw deelnemers te activeren kijk je naar de mogelijkheden van VR en AR in de les en benut je de verschillende social media. Je kunt jouw onderwijs nog aantrekkelijker maken door gebruik te maken van gamification en door een eenvoudige digitale escaperoom te bouwen.

4-daagse training ‘Kennisclips maken’

Competentie: Communiceren
Je leert diverse manieren om informatie beeldend over te brengen. Daarvoor werk je met verschillende tools en maak je kennisclips in de vorm van een screencast, een opname bij een Powerpoint- of Prezi presentatie, een zelf opgenomen en gemonteerde film, een animatie of een stop-motion. Deze kennisclips gebruik je in jouw ontwerp van een e-learning of een blended-learning traject.

Examen Leergang Didactiek, ICT en Onderwijs

De afronding van de Leergang Didactiek, ICT en Onderwijs bestaat uit het inleveren van een blended learning traject met alle digitale leeractiviteiten, een multiplechoice toets en een presentatie over de leeropbrengsten.

Curriculum

Vrijdag 9.30 – 17.00 uur Open inschrijving
dag 1 Didactische inzet van ICT dag 1 1 oktober 2021
dag 2 Didactische inzet van ICT dag 2 15 oktober
dag 3 Didactische inzet van ICT dag 3 12 november
dag 4 Didactische inzet van ICT dag 4 26 november
dag 5 Didactische inzet van ICT dag 5 28 januari 2022
dag 6 Activeren met ICT dag 1 11 februari
dag 7 Activeren met ICT dag 2 18 februari
dag 8 Activeren met ICT dag 3 18 maart
dag 9 Activeren met ICT dag 4 8 april
dag 10 Kennisclips maken dag 1 20 mei
dag 11 Kennisclips maken dag 2 3 juni
dag 12 Kennisclips maken dag 3 17 juni
dag 13 Kennisclips maken dag 4 1 juli
Examendag 2 september

Leeruitkomsten en toetsing

De drie digitale competenties zijn concreet uitgewerkt in leerdoelen en indicatoren. Om te kunnen toetsen in hoeverre er aan de leerdoelen is voldaan, worden er verschillende soorten toetsen afgenomen tijdens de Leergang Didactiek, ICT en Onderwijs. Een uitgebreide uitwerking van de toetsing staat beschreven in de toetshandleiding, deze ontvangt iedere deelnemer voorafgaand aan de Leergang.

Toetsen per competentie

Competentie implementeren

 • Betoog
 • Body of knowledge

Competentie activeren

 • Reflectie digitale leermiddelen
 • Blogbericht
 • Body of knowledge

Competentie communiceren

 • Presentatie
 • Film of animatie
 • Body of knowledge

Tijdens de examendag worden ook nog drie toetsen afgenomen:

 • Blended learning ontwerpen
 • MC-toets
 • Moodboard leeropbrengsten

Studiebelasting

Als je mee gaat doen aan deze opleiding, betekent dit dat je ervoor kiest een investering in tijd te maken. Je moet een reële inspanning leveren om de Leergang Didactiek, ICT en Onderwijs met goed gevolg af te leggen. Aanwezigheid tijdens de lesdagen is niet voldoende.

Wie in totaal 300 uur investeert, kan de Leergang Didactiek, ICT en Onderwijs met goed gevolg afronden.

Competentiescan

Doe de test, hoe digitaal competent ben jij? Je kunt de test invullen als docent / trainer of als procesbegeleider zoals onderwijskundige, opleidingsmanager of ict-ondersteuner.

de digitale docent

Meer weten?

Wil je inschrijven? zie daarvoor onderstaande buttons. Voor andere vragen, neem contact met ons op.