Nieuws

Training toetsen met assessments

Bij onze trainingen voor de basiskwalificatie examinering (BKE) merken we dat docenten steeds vaker kiezen voor een andersoortige toets zoals assessments bij portfolio’s, reflectie- en stageverslagen en scripties. Daarbij vinden docenten het dan lastig om een consistente lijn te krijgen tussen leerdoelen, toetsmatrijs, toets en beoordelingsinstrument. Ook zien we dat er veel docenten gebruik maken van een assessment, zonder dat er een duidelijke koppeling is met de producten die aan het gesprek ten grondslag liggen, zoals het stageverslag of een essay. Om deze docenten te helpen, hebben Hilde van der Geld en Lia Bijkerk een 2-daagse training ontwikkeld die specifiek is voor de andersoortige toetsen en het afnemen van assessments. Lees meer

Peter Coffeng in webinar over preventiemedewerker

Op dinsdag 3 oktober organiseerde TNO een webinar over de samenwerking tussen de preventiemedewerker en de bedrijfsarts. Tijdens dit webinar werd ingegaan op de wijzigingen in de Arbowet op dit vlak, de toegevoegde waarde van deze samenwerking en hoe je tot een goede samenwerking komt. Lees meer

Digitale actiekaart Today’s Meet

Op de website van Edufit is weer een nieuwe digitale Actiekaart te vinden. Deze actiekaart geeft praktische informatie over de tool ‘Today’s Meet’. Dit is een tool waarmee in besloten kring berichten van maximaal 140 tekens kunnen worden uitgewisseld. Lees meer

D-PAC congres over comparatief toetsen

Op 15 november bezochten Lia Bijkerk en Hilde van der Geld het D-PAC congres van de Universiteit van Antwerpen. Het draaide deze dag om comparatief beoordelen in plaats van het beoordelen met een rubric. De informatie was zeer interessant omdat door onderzoek is aangetoond dat beoordelen van vaardigheden hierdoor betrouwbaarder is dan met een rubric. Lees meer

Gratis kennismakingsworkshop bij de Leergang ‘Docent als Coach’

In het beroepsonderwijs wordt er steeds meer focus gelegd op het aansluiten bij de talenten en wensen van de studenten. Dat meer gepersonaliseerde onderwijs vraagt een andere rol van de docent; minder doceren en meer begeleiden. In de praktijk zien we dat dit voor veel docenten een uitdaging is. Want hoe doe je dat: meer coachend lesgeven? Lees meer

Kennismakingsworkshop bij Leergang De digitaalvaardige docent 2018

Tijdens de Leergang De Digitaalvaardige Docent ga je zelf ervaren welke ICT-mogelijkheden er zijn om studenten aan het werk te zetten met digitale werkvormen, om krachtige presentaties te maken, om het principe van flipping-the-classroom op een goede manier aan te pakken en om op een effectieve manier jouw onderwijs meer blended te maken. Alles wat je leert ga je meteen in de praktijk uitvoeren, waardoor je de voordelen ervan snel zult ervaren. Lees meer

Professionaliseringstrajecten voor NRTO leden

Edufit is aangesloten bij de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding. Voor de leden van de NRTO, opleidingsinstituten die niet-bekostigd onderwijs verzorgen, biedt Edufit professionaliseringstrajecten aan in het kader van de Basiskwalificatie Examinering (BKE) en Basiskwalificatie Onderwijs (BKO). Lees meer

Digitale actiekaart Quizlet

Het toepassen van ICT kan een hele uitdaging zijn voor docenten. Door middel van Actiekaarten met beschrijving, praktische informatie en tips omtrent digitale tools proberen we docenten, trainers en sprekers, te faciliteren om meer interactie te krijgen met de deelnemers. Op de website van Edufit is weer een nieuwe digitale actiekaart te vinden. Lees meer