Registratie post-hbo-opleiding Leergang Activerend Opleiden

Goed nieuws, de registratie van de Leergang Activerend Opleiden als post-hbo-opleiding is wederom gecontinueerd door het CPION. Deze leergang is gericht op het verkrijgen van de Basis Didactische Bekwaamheid (BDB) voor docenten en trainers in het beroepsonderwijs. In oktober start de nieuwe groep, de inschrijving hiervoor staat open. In het zelfevaluatieverslag dat de basis vormt voor deze herregistratie staat ook een aanbeveling van de adviescommissie van Edufit. Zij beschrijven voor het CPION de volgende conclusie: "De evaluatie betreft de periode [...]

Hybride lesgeven

We gaan weer terug naar het oude normaal? Wat Edufit betreft niet met alles. Het hybride lesgeven bevalt goed, deelnemers krijgen de keuze geven of ze naar Gouda willen komen of toch liever meedoen vanuit huis. Deze werkwijze biedt flexibiliteit en is een service voor de deelnemers. Bij Edufit hebben we dan ook wel de mogelijkheid om te werken vanuit een ideale situatie met goede faciliteiten. In de infographic staan de tips voor docenten en trainers verzameld: voor de ideale [...]

Digitaal conceptualiseren

Welke reden heb jij om jouw vakinhoud vast te leggen? De een doet dat in het kader van Flipping the classroom. Vooraf de kennis laten opdoen en tijdens de les of training aan de slag gaan met de toepassing. Een ander doet dat weer om andere docenten of trainers te inspireren of uit marketing overwegingen. Weer anderen willen hun studenten of deelnemers achteraf iets meegeven om de inhoud te laten beklijven. Wat jouw reden ook is, het gaat om het [...]

Coaching bij het benutten van ICT in het onderwijs

Hulp nodig bij het toepassen van ICT-tools bij online lessen en trainingen? Onze gratis microlearnings over het didactisch gebruik van ICT-tools in het (online) onderwijs worden goed bezocht, een overzicht vind je hier. Heb je geen helpdesk of ict-coach beschikbaar en heb je toch moeite om met de tools aan de slag te gaan? Dan hebben we voor jou een mooi aanbod. De 'coaching digitale tools' bestaat uit 4 coachmomenten van 30 minuten. waarin een coach vanuit Edufit jou begeleidt [...]

Training Blended Onderwijs Ontwerpen

In de training Blended Onderwijs Ontwerpen werk je aan een optimaal blended onderwijsontwerp, hierbij staan drie ontwerptaken centraal. Het ontwerpproces wordt gevisualiseerd in onderstaande infographic, deze is ook hier te downloaden. De inschrijving voor de training Blended Onderwijs Ontwerpen in Gouda staat nog open. Meer informatie vind je op de website.

Trainersdag Edufit

Tijdens de trainersbijeenkomst in januari hebben we in een hybride setting gewerkt met het model van De Vitale School onder leiding van Brunhilde van der Sluijs. Door eerst te kijken naar onze eigen kwaliteiten en te vragen hoe de anderen dit zagen konden we conclusies trekken over onze sterke en mindere kanten als team. De kracht van het team zat in vooral in verantwoordelijkheid nemen en werkend maken. In de creatiespiraal die als onderlegger is gebruikt bij dit model waren dit [...]

Ontwerpboom blended onderwijs

Bij het maken van een blauwdruk voor een opleiding kun je deze boom gebruiken als metafoor voor onderwijsontwerp. Lia Bijkerk heeft dit gedaan voor de vernieuwde opleiding tot operatieassistent en anesthesiemedewerker in samenwerking met de Erasmus MC Academie.

Training Blended Onderwijs Ontwerpen Erasmus MC

Edufit verzorgt voor het Erasmus MC de training Blended Onderwijs Ontwerpen. In drie dagdelen gaan de opleiders/docenten aan de slag met drie taken die leiden tot het (her)ontwerpen van een leereenheid. Deze taken zijn: 1. Analyseren van de context 2. Ontwerpen van een leereenheid 3. Uitwerken van de leeractiviteiten Voor de deelnemers staat een Padlet klaar waar zij alle informatie kunnen vinden: de hand-outs, een stappenplan met de ontwerpcyclus en diverse formats om hier handen en voeten aan te geven. [...]

Breintips en online didactiek

In deze infographic vind je een samenvatting van diverse tips en tricks voor het inzetten van activerende didactiek in online lessen. Ga activerend aan de slag volgens het model van ervaringsleren en benut daarbij de breintips voor een beter leerrendement. Het verschil tussen een activerende les of workshop op locatie en online? Start online, na het welkom heten, met de werkwijze waarbij je o.a. aandacht vraagt voor het gebruik van de camera en de wijze waarop jouw deelnemers kunnen reageren [...]

Curriculum Leergang Activerend Opleiden

De Leergang Activerend Opleiden is opgebouwd uit vijf trainingen die ook los van elkaar gevolgd kunnen worden. In iedere training staat een van de vijf landelijke BDB-competenties centraal; doceren, ontwerpen, toetsen, begeleiden. Daarnaast wordt ook in iedere training aandacht besteed aan de opleidingscompetentie ‘digitaliseren’. De competentie professionaliseren wordt tijdens het examen getoetst met een essay, een reflectieverslag en een mondeling theorie-examen. Meer informatie over deze leergang is te vinden op de website.

Ga naar de bovenkant