Vier docenten van Hogeschool Thim volgden het afgelopen jaar een SKE-traject bij Edufit en dit traject is inmiddels afgerond. Zij hebben zich gebogen over de kwaliteit van toetsing binnen hun Hogeschool in brede zin. SKE staat voor seniorkwalificatie examinering en is een verdieping op de BKE.
Een reactie van een van de deelnemers:
“Een SKE-training op maat onder uiterst professioneel, transparant en deskundig begeleiding met ruimte voor discussie, persoonlijke ervaringen en wensen. Vielen Dank an dich, Lia und das ganze Team:)” 
~Marianne Wüthrich (Thim, CH)

Waar deelnemers aan een BKE-traject zich bezig houden met de kwaliteit van een enkele toets en de kaderstellende documenten op beleids-, organisatie- en opleidingsniveau als een gegeven beschouwen, gaan deelnemers aan de SKE in op alle onderdelen rondom toetsing in de organisatie. De basis voor de training SKE wordt gevormd door het toetsweb, geïnspireerd op de methodiek van Toetsing Getoetst (van Schilt-Mol, 2020).

Na het succesvolle traject dat de docenten van Hogeschool Thim hebben doorlopen bij Edufit, willen we deze training ook voor een bredere doelgroep beschikbaar stellen. Voor docenten die zitting hebben in een toets- of examencommissie in het hoger onderwijs is het behalen van de SKE verplicht. Maar ook voor docenten en trainers die zich verder willen verdiepen in toetsing en voor managers die (mede)verantwoordelijk zijn voor opleidingen of scholingen binnen hun organisatie, kan de SKE een waardevolle aanvulling zijn om de kwaliteit van toetsing in de brede zin van het woord te borgen en te verbeteren.

De training SKE bij Edufit wordt gegeven door Lia Bijkerk, die ook de training voor de docenten van Hogeschool Thim heeft verzorgd. Daarnaast heeft zij ook individuele SKE-trajecten begeleid voor Erasmus MC Academie en SUAS en heeft ze zelf praktijkervaring op SKE-niveau als voorzitter van de examencommissie van IUA en als extern lid van de examencommissie van Hogeschool Thim.
De training bestaat uit vijf dagdelen waarop per cursusdag twee inhoudelijke thema’s worden behandeld. De eerste middag staat gepland op donderdag 8 februari 2024. Het overzicht van de onderwerpen is te vinden in onderstaande tabel.
Om het certificaat SKE te behalen, dienen deelnemers actief deel te nemen aan de cursusdagen en de bijbehorende toetsing met een voldoende resultaat af te leggen.
Voorwaardelijk voor deelname aan de training SKE, is de basiskwalificatie examinering (BKE).

Voor de open inschrijving van de SKE in 2024 geldt een startgarantie. Schrijf je nu in via deze pagina. Hier vind je ook meer uitgebreide informatie over de training.