Curriculum Leergang Activerend Opleiden

De Leergang Activerend Opleiden is opgebouwd uit vijf trainingen die ook los van elkaar gevolgd kunnen worden. In iedere training staat een van de vijf landelijke BDB-competenties centraal; doceren, ontwerpen, toetsen, begeleiden. Daarnaast wordt ook in iedere training aandacht besteed aan de opleidingscompetentie ‘digitaliseren’. De competentie professionaliseren wordt tijdens het examen getoetst met een essay, een reflectieverslag en een mondeling theorie-examen. Meer informatie over deze leergang is te vinden op de website.

Training Activerend Opleiden

De deelnemers aan de voorjaarseditie van deze 4-daagse training Activerend Opleiden hebben begin juni de laatste cursusdag gehad, de theorietoets gehaald en daarmee hun bewijs van deelname ontvangen. Naast het ontwerpen van een lesplan waarbij het activeren van deelnemers centraal staat, komen de deelnemers ook in actie als docent/trainer tijdens de lesblokken over IJsbrekers, Discussievormen en Spelvormen. Hierdoor wordt duidelijk dat je voor deze soorten werkvormen een andere communicatiestijl inzet: de meelevende gespreksleider, de prikkelende discussieleider en de enthousiasmerende spelleider. [...]

Leergang Activerend Opleiden

Docenten, Trainers, Bedrijfsopleiders HBO+ september 2024 - september 2025 (zie agenda) vrijdag 9.30 - 17.00 uur € 5.025,00 (incl. 21% btw) of € 4.615,00 (btw vrij) Graaf Florisweg 30, Gouda Lia Bijkerk Resultaatbeschrijving Deze post-hbo opleiding is een praktijkgerichte vakopleiding met als doel het ontwikkelen van de Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB). Leeruitkomst: Je kunt onderwijs aanbieden volgens de visie van activerende didactiek. Dat houdt in dat je [...]

Een 10 voor trainer Titia van der Ploeg

Op 21 april 2016 is bij Avans Hogeschool een Engelstalig BDB-traject van start gegaan van 10 dagdelen. Het assessment van deze training heeft op 10 november plaatsgevonden. De zes deelnemers hebben dit assessment met goed gevolg afgelegd: Bilge uit Turkije, Walter uit de Verenigde Staten, Miao Miao uit China, Eszter uit Hongarije, Natalia uit Rusland en Bruno uit Brazilië zijn nu opgeleid in Didactic Skills, gebaseerd op activerend opleiden. De training werd door de deelnemers positief geëvalueerd. De trainer Titia [...]

Heidagen Edufit

Op 7 en 8 september 2016 hebben de eerste heidagen van Edufit plaatsgevonden. De zes opleiders, gespecialiseerd in het geven van didactische trainingen, zijn twee dagen ‘op de hei’ geweest om zonder afleiding de verschillende trajecten te evalueren en te verbeteren. Dankzij een fijne locatie, de Ruwenberg in Sint-Michielsgestel, en goede inzet van iedereen kijken we terug op twee geslaagde dagen. […]

Leergang Activerend Opleiden voldoet aan BDB- en BKE-eisen van Avans

Bij Avans Hogeschool is er een certificeringscommissie aangesteld om de betrouwbaarheid en kwaliteit van de BDB+-modules en de certificering te borgen. Ook het vrijstellingenbeleid en de procedure vrijstellingen is door deze commissie uitgewerkt. Docenten die een diploma hebben voor de cursus ‘Activerende didactiek’ of de Leergang ‘Activerend Opleiden’ van Edufit ontvangen een vrijstelling voor de module BDB-A: Didactiek en voor de module BDB-B: Toetsing/BKE. […]

BDB-trajecten bij Inholland

In het studiejaar 2015 – 2016 heeft Edufit verschillende trajecten uitgevoerd voor Hogeschool Inholland in het kader van het verkrijgen van de basiskwalificatie didactische bekwaamheid (BDB) van de docenten. Startende docenten volgenden een opleiding van 15 dagen en meer ervaren docenten kregen een opleiding van 10 dagen. In totaal zijn 56 docenten getraind door de vijf trainers van Edufit. Alle docenten werken aan hetzelfde portfolio dat wordt afgesloten met een assessment. […]

Nieuw boek in de BDB-Docentenreeks

De afgelopen maanden is er door Lia Bijkerk hard gewerkt aan een nieuw boek in de BDB-Docentenreeks. Na het verschijnen van het eerste deel ‘Basis Kwalificatie Examinering in het hoger beroepsonderwijs’ zal in de loop van 2016 het tweede deel op de markt komen met als titel “Activerende didactiek. Gevarieerd lesgeven in het hoger beroepsonderwijs”.  […]

Titel

Ga naar de bovenkant