Bij Avans Hogeschool is er een certificeringscommissie aangesteld om de betrouwbaarheid en kwaliteit van de
BDB+-modules en de certificering te borgen. Ook het vrijstellingenbeleid en de procedure vrijstellingen is door deze commissie uitgewerkt. Docenten die een diploma hebben voor de cursus ‘Activerende didactiek’ of de Leergang ‘Activerend Opleiden’ van Edufit ontvangen een vrijstelling voor de module BDB-A: Didactiek en voor de module BDB-B: Toetsing/BKE.

Dit is goed nieuws voor alle docenten die vanaf 2015 bij Avans Hogeschool hun didactische vaardigheden hebben vergroot met behulp van de opleidingen van Edufit.