Op 7 en 8 september 2016 hebben de eerste heidagen van Edufit plaatsgevonden. De zes opleiders, gespecialiseerd in het geven van didactische trainingen, zijn twee dagen ‘op de hei’ geweest om zonder afleiding de verschillende trajecten te evalueren en te verbeteren. Dankzij een fijne locatie, de Ruwenberg in Sint-Michielsgestel, en goede inzet van iedereen kijken we terug op twee geslaagde dagen.

Tijdens de tweedaagse heisessie zijn de trajecten voor de basiskwalificatie didactische bekwaamheid (BDB) en de leergang Activerend Opleiden (LAO) geëvalueerd door de opleiders. Dit gebeurde aan de hand van de ontvangen evaluaties van de deelnemers aan deze trajecten. Daarnaast is gebrainstormd over verbetering van de trajecten op basis van ervaringen en ideeën van de opleiders. Deze activiteiten hebben geleid tot beslissingen over verbeteringen die worden meegenomen in de BDB en LAO trajecten in 2016-2017.

Daarnaast stond de basiskwalificatie examinering (BKE) centraal, waar ook in 2016-2017 weer trainingen voor worden aangeboden. Tijdens de heidagen was er ruimte voor afstemming tussen de trainers over de inhoud en procedure van deze trajecten. Dit heeft ook geleid tot input die wordt meegenomen in de BKE-trajecten van 2016-2017.