Hogeschool Inholland heeft als streven dat in 2017 95 procent van de Inholland-docenten voldoet aan de basiskwalificatie onderwijs (BDB). Omdat er regelmatig vragen worden gesteld in de vorm van “Ik heb een didactische bekwaamheid, moet ik dan de BDB volgen?” heeft Inholland equivalenten vastgesteld. Dit zijn opleidingen die voldoen aan de BDB eisen en waarmee je dus voor Inholland bent vrijgesteld van de BDB. Dit zijn bijvoorbeeld de verschillenden lerarenopleidingen, de Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO) bij een van de Nederlandse Universiteiten, de Master docent HGZO en verschillende cursussen voor HBO docenten. Tot onze vreugde wordt ook de post-hbo Leergang Activerend opleiden door Inholland als equivalent gezien. Docenten met deze opleiding hoeven niet opnieuw de BDB-cursus te volgen.

activerend opleiden