In het studiejaar 2015 – 2016 heeft Edufit verschillende trajecten uitgevoerd voor Hogeschool Inholland in het kader van het verkrijgen van de basiskwalificatie didactische bekwaamheid (BDB) van de docenten. Startende docenten volgenden een opleiding van 15 dagen en meer ervaren docenten kregen een opleiding van 10 dagen. In totaal zijn 56 docenten getraind door de vijf trainers van Edufit. Alle docenten werken aan hetzelfde portfolio dat wordt afgesloten met een assessment.

Ieder traject wordt tijdens de laatste bijeenkomst geëvalueerd met een formulier. De deelnemer krijgt de mogelijkheid om op stellingen en een aantal open vragen te reageren.
Zowel zittende als nieuwe docenten zijn heel tevreden over zowel de inhoud van de cursus als kwaliteit van de trainer. Gemiddeld wordt de cursus van zowel zittende als startende docenten gewaardeerd met een 4 op een 5-punt schaal. In het studiejaar 2016 – 2017 worden deze opleidingen opnieuw aangeboden.