• Docenten, onderwijsontwikkelaars, managers

  • HBO+

  • Februari – juni 2024

  • Donderdagen 13:00 – 17.00 uur

  • € 860,00 (incl. 21% btw) of € 785,00 (btw vrij)

  • Graaf Florisweg 30, Gouda

Resultaatbeschrijving

De training leidt tot de seniorkwalificatie examinering (SKE). Deze kwalificatie is verplicht is voor docenten in het hoger beroepsonderwijs die zitting hebben in een examencommissie en daarnaast nuttig voor medewerkers, managers e.d. die werkzaam zijn in een bedrijfstak met een opleidingsfunctie. Na afloop van het traject beschikken de deelnemers over de kennis en kunde over kwaliteit van toetsing. Het SKE-traject helpt om er op structurele basis voor te zorgen dat alle (groepen) betrokkenen goed voorbereid zijn op de uitvoering van de borgingstaken die ze op het gebied van toetsing hebben. Dit helpt om de kwaliteit van de toetsing naar een hoger niveau te brengen.

Registratie / Erkenning

Vereniging Hogescholen - Congresregio ZwolleDe training is gericht op het behalen van de seniorkwalificatie examinering (SKE).
Je krijgt een certificaat voor het behalen van deze training, waarvan de eisen voldoen aan de landelijk gestelde kwaliteitseisen voor de SKE opgesteld door de vereniging hogescholen.

Deelnemers en niveau

Het SKE-traject is een praktijkgerichte opleiding voor docenten, onderwijsontwikkelaars, managers in het hoger beroepsonderwijs of organisaties met een opleidingsfunctie die en/of:

  • een rol als toets-, examen- of curriculumcommissielid vervullen
  • verantwoordelijk zijn voor een deel van het curriculum en hierdoor op programma- of beleidsniveau binnen een (bedrijfs)opleiding bezig zijn met toetsing

De cursusgroep van het SKE-traject bij Edufit bestaat uit deelnemers die verschillen in beroepsachtergrond.

Voorwaarde is dat de deelnemers in het bezit zijn van de Basiskwalificatie Examinering (BKE). Van de deelnemers wordt een actieve deelname verwacht.

Competentie

Tijdens de training wordt gewerkt aan de competentie ‘Toetsen’ op het seniorniveau.


©Iris Loonen

Beschrijving van de inhoud

In het SKE-traject werken deelnemers doelgericht aan een bepaald aspect van toetsing dat verbetering behoeft. Daarbij staat het toetsweb als methodiek centraal (Van Schilt-Mol, Sluijsmans, Peters, De Beer & Jakobs, 2016). Het toetsweb bestaat uit vijf entiteiten.

In het BKE-traject houden deelnemers zich bezig met de kwaliteit van een enkele toets.

In het SKE-traject richten deelnemers zich op de kwaliteit van alle entiteiten waarbij het van belang is dat de deelnemers inzichtelijk kunnen maken hoe de entiteiten van het toetsweb samenhangen en wat de impact is van veranderingen op de verschillende onderdelen van het toetsweb.

De training bestaat uit 5 dagdelen waarin twee inhoudelijke thema’s worden behandeld.

Curriculum

2024

Donderdag 13.00 – 17.00 uur Open inschrijving
dag 1: Toetsweb, methode de toetsing getoetst en visie op onderwijs en toetsen 8 februari 2024
dag 2: Toetsorganisatie en toetsbekwaamheid 29 februari
dag 3: Toetsprogramma en toetstaken 28 maart
dag 4: Toetsbeleid en implementatie van veranderingen 18 april
dag 5: Presentatie eindwerken 13 juni

Toetsing

  • MC-toets body of knowledge BKE (voorwaardelijk)
  • Verbeterplan kwaliteit van toetsing
  • Begeleiding bij BKE-verbeterplan

Studiebelasting

Als je mee gaat doen aan deze Training SKE, betekent dit dat je ervoor kiest een investering in tijd te maken, het volgen van de cursusdagen is niet voldoende. Wie minimaal 65 uur investeert, kan de training met goed gevolg afronden, de ervaring leert dat deze tijd daadwerkelijk nodig is.

Skilltree

Meer weten?

Wil je inschrijven? Wil je meer weten over de training? Zie daarvoor onderstaande buttons.

Voor andere vragen, neem contact met ons op.