• Docenten en trainers

 • HBO+

 • Vrijdag 21 januari, 4 februari, 11 maart en 15 maart 2022 (zie agenda)

 • 9:30 – 17.00 uur

 • € 1295,00 (incl. 21% btw) of € 1185,00 (btw vrij)

 • Graaf Florisweg 30, Gouda of online

Resultaatbeschrijving

Met deze training krijg je kennis, tools en technieken die je nodig hebt om de studenten en deelnemers effectief formatief of summatief te toetsen. Daarbij meet je dan daadwerkelijk het leereffect van jouw onderwijs of training.

De training Kwaliteit van toetsen leidt tot de basiskwalificatie examinering (BKE) die verplicht is voor docenten in het hoger beroepsonderwijs. Tijdens de training wordt gewerkt aan een verbeterplan voor een toets uit de eigen praktijk.

Registratie / Erkenning

Vereniging Hogescholen - Congresregio ZwolleDe Training Kwaliteit van Toetsen is gericht op het behalen van de basiskwalificatie exameninering (BKE).

Je krijgt een certificaat voor het behalen van deze training, waarvan de eisen voldoen aan de landelijk gestelde kwaliteitseisen voor de BKE opgesteld door de vereniging hogescholen.

Deelnemers en niveau

Iedere docent in het hoger beroepsonderwijs dient de basiskwalificatie examinering te behalen en ook docenten op andere niveaus hebben te maken met toetsing. Daarnaast is het ook voor trainers belangrijk om goed te kunnen toetsen, omdat je op die manier inzicht krijgt in wat het leerrendement van een opleiding, training of workshop is.

De Training Kwaliteit van Toetsen maakt deel uit van de Leergang Activerend Opleiden, welke is geaccrediteerd als post-hbo opleiding. Het niveau is HBO+.

Competenties

Geïnspireerd door de competentie toetsen is de Training Kwaliteit van Toetsen ontwikkeld. Want dit is een belangrijke competentie voor iedere docent of trainer die op welke manier dan ook de prestaties en vorderingen van zijn studenten of deelnemers wil meten. Deze driedaagse training richt zich op het aanscherpen van de competentie toetsen met betrekking tot het ontwerpen, uitvoeren en analyseren van toetsen in het hoger beroepsonderwijs en bedrijfsopleidingen.

Competentie Toetsen
De docent neemt bestaande toetsen af voor zijn vakgebied en beoordeelt de resultaten van zijn studenten. Toetsen en beoordelingsformulieren worden voorzien van toetstechnisch commentaar en toetsuitslagen worden geanalyseerd. Er wordt zowel formatief als summatief getoetst.


©Iris Loonen

Beschrijving van de inhoud

De Training Kwaliteit van toetsen is een praktijkgerichte opleiding voor docenten en trainers waarin wordt gewerkt aan het behalen van de basiskwalificatie examinering. Gedurende drie cursusdagen wordt het gehele toetsproces doorlopen aan de hand van de toetscyclus en worden de deelnemers aan de hand van een eigen toets vaardig in alles wat er bij toetsing komt kijken. De cursusdagen zijn verdeeld in 3 thema’s.

Curriculum

Vrijdag 9.30 – 17.00 uur Open inschrijving
dag 1: Toetscyclus & kwaliteitseisen, contextanalyse, basisontwerp 21 januari 2022
dag 2: Toetsmatrijs, toetsconstructie, toetsen afnemen en beoordelen 4 februari
dag 3: Toetsanalyse, registreren & communiceren, evalueren & verbeteren 11 maart
Online bijeenkomst: mc-toets en werktijd dinsdag 15 maart

Leeruitkomsten en toetsing

De toetsing van de BKE voor deze training sluit bij aan bij de leeruitkomsten die staan vermeld in het rapport  ‘Je ogen uitkijken’ (van Schilt-Mol e.a., 2020). Door de projectgroep is in kaart gebracht welke kwaliteiten docenten moeten bezitten om studenten te mogen examineren.

Deze kwaliteiten zijn:

 1. Je handelt binnen de context van het toetsbeleid en de toetsorganisatie
 2. Je handelt binnen een onderwijs- en toetsprogramma
 3. Je past toetskennis en –vaardigheden adequaat toe
 4. Je blijft toetsbekwaam

Deze kwaliteiten zijn binnen de competentie toetsen geconcretiseerd in leerdoelen, welke worden getoetst tijdens deze training.

Toetsen per competentie

Competentie toetsen

 • Verbeterplan op basis van de toetscyclus
 • MC-toets BKE

Studiebelasting

Als je mee gaat doen aan deze Training Kwaliteit van toetsen, betekent dit dat je ervoor kiest een investering in tijd te maken, het volgen van de cursusdagen is niet voldoende. Wie minimaal 68 uur investeert, kan de training met goed gevolg afronden.

Daarnaast draag je zorg voor je eigen leerdoelen en is het belangrijk dat je een summatieve toets (het liefst uit jouw prakijk) kunt ontwerpen of reviseren.

Competentiescan

Vul de BKE quick-scan in en bepaal hoe competent jij bent in het toetsen conform de toetscyclus.

Meer weten?

Wil je inschrijven? Wil je meer weten over de training? Zie daarvoor onderstaande buttons.

Voor andere vragen, neem contact met ons op.

Download opleidingsgids
Inschrijven