• Docenten en trainers

 • HBO+

 • Mei – juni 2025 (zie agenda)

 • 9.30 – 17.00 uur

 • € 1.040,00 (incl. 21% btw) of € 960,00 (btw vrij)

 • Graaf Florisweg 30, Gouda

Resultaatbeschrijving

Door deze opleiding verkrijg of vergroot je als docent of trainer jouw coaching vaardigheden. Ben je nog niet ervaren als docent of trainer, dan vormt deze training een mooie basis voor coaching in het onderwijs. Ervaren docenten of trainers kunnen hun vaardigheden in coaching met deze training verder ontwikkelen en nieuwe inzichten opdoen.

Je kunt tijdens een les een veilig leerklimaat scheppen en studenten of deelnemers kunt motiveren. Je kunt deelnemers positieve en kritische feedback geven op hun gedrag en groepsprocessen analyseren en beïnvloeden. Daarnaast kun je deelnemers tijdens individuele gesprekken begeleiden en coachen op resultaat en groei.

Registratie / Erkenning

Wanneer deze training met de bijbehorende toetsing met goed gevolg wordt afgerond, ontvangt de deelnemer een certificaat BKB (Basiskwalificatie begeleiden).

Deelnemers en niveau

De Training Coachen en Begeleiden is vooral gericht op deelnemers die werken als docent in het beroeps- en wetenschappelijk onderwijs of als trainer of opleider. Een cursusgroep bestaat uit minimaal 6 en maximaal 12 deelnemers, er is in de groepen variatie in mate van ervaring en diversiteit in werkvelden.

Er zijn geen specifieke eisen aan de voorkennis van de deelnemers, maar er wordt een HBO werk- en denkniveau verwacht, het niveau van de training is HBO+.

Competenties

Deze training richt zich op een van de BDB-competenties, deze omvat onderwerpen als gespreksvoering, feedback en weerstand.

 • Begeleiden
  De docent/trainer begeleidt de studenten in hun leerproces en bevordert daarbij transparante interactie, ook tussen studenten. De docent hanteert hierbij adequate communicatieve vaardigheden. De docent kan studenten motiveren en enthousiasmeren.


©Iris Loonen

Beschrijving van de inhoud

De Training Coachen en Begeleiden is opgezet vanuit vragen waarmee docenten en trainers vaak geconfronteerd worden. Het gaat om vragen als:

 • Hoe blijf ik studenten of deelnemers motiveren?
 • Hoe kan ik omgaan met weerstand in de groep?
 • Hoe geef ik individuele feedback aan studenten of deelnemers?
 • Hoe kan ik projectgroepen coachen zodat ze optimaal presteren?

Dergelijke vragen staan centraal tijdens de drie cursusdagen van de training.

Curriculum

2024-2025

Vrijdag 9.30 – 17.00 uur Open inschrijving
dag 1: Gesprekken met deelnemers, communicatie en basishoudingen 16 mei 2025
dag 2: Motiveren, feedback en omgaan met weerstand 6 juni
dag 3: Werken met groepen, reflecteren en leercoaching 20 juni

De Training Coachen en Begeleiden is een van vijf trainingen die samen leiden tot het diploma Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB). Om dit diploma te behalen kun je deze trainingen stapelen tot de volledige BDB, zoals hieronder in de skilltree staat aangegeven.

Skilltree Leergang Activerend Opleiden

Leeruitkomsten en toetsing

De competentie waar tijdens deze training aan gewerkt wordt, is uitgewerkt in concrete leerdoelen. Om te meten in hoeverre deze leerdoelen zijn behaald, wordt tijdens de cursusdagen formatief getoetst en moeten de deelnemers summatieve toetsen inleveren ter beoordeling.

Toetsen per competentie

Competentie begeleiden:

 • Coach- of begeleidingsgesprek
 • Casus groepswerk
 • MC-toets begeleiden

Studiebelasting

Als je mee gaat doen aan deze Training Coachen en Begeleiden, betekent dit dat je ervoor kiest een investering in tijd te maken. Het volgen van de cursusdagen alleen is niet voldoende. Wie 50 uur investeert in het volgen van de cursusdagen, inhoudelijke voorbereiding en verwerking en de toetsing, kan de training met goed gevolg afronden.

Competentiescan

Doe de test, hoe competent ben jij in coachen en begeleiden?

Download na het invullen ook het overzicht met de indeling van de uitspraken bij de verschillende onderdelen.

Meer weten?

Wil je inschrijven? Wil je meer weten over de training? Zie daarvoor onderstaande buttons.

Voor andere vragen, neem contact met ons op.