• Docenten, Trainers, Bedrijfsopleiders

  • HBO+

  • September – oktober 2024 (zie agenda)

  • vrijdag 9.30 – 17.00 uur

  • € 815,00 (incl. 21% btw) of € 755,00 (btw vrij)

  • Graaf Florisweg 30, Gouda

Resultaatbeschrijving

Deze training biedt een didactische basis, deze is niet alleen nuttig voor beginnende docenten of trainers, maar is ook een goede reflectie en professionalisering voor ervaren docenten en trainers. Je leert bewust en gevarieerd jouw lessen of trainingen vorm te geven.

Leeruitkomst: Je kunt een onderwijscyclus op lesniveau doorlopen waarbij je rekening houdt met de wijze waarop deelnemers leren, hun leervoorkeuren, talenten en capaciteiten. Dat wil zeggen dat je een les/bijeenkomst kunt voorbereiden, kunt uitvoeren en kunt evalueren.

Registratie / Erkenning

Na het volgen van de training en het volbrengen van de bijbehorende toetsing leidt de Training Activerende didactiek tot een certificaat op het voorbereidende gebied van de competentie doceren.

In combinatie met de Training Activerende werkvormen en Blended Onderwijs Ontwerpen leidt deze training tot de basiskwalificatie onderwijs (BKO). Voor dit certificaat is het behalen van een toets body of knowledge (MC-toets BKO) vereist.

Deelnemers en niveau

De Training Activerende didactiek is een praktijkgerichte opleiding voor docenten en trainers, zowel beginnend als ervaren. De opleidingsgroep bestaat uit minimaal 6 en maximaal 12 deelnemers en is een interessante mix van mate van ervaring en werkvelden. Het niveau van de training is HBO+.

Competenties

De didactische basis van deze training is het werken aan twee competenties, de eerste is een onderdeel van een landelijk vastgesteld protocol en de tweede is een opleidingscompetentie.

  • Doceren (voorbereiden)
  • Digitaliseren

competentie-digitaliseren

©Iris Loonen

Beschrijving van de inhoud

De training richt zich op het aanscherpen van didactische vaardigheden voor het voorbereiden van onderwijs. Hiermee krijgen docenten of trainers kennis, tools en technieken die ze nodig hebben om hun studenten of deelnemers effectief te laten leren.

Belangrijk daarbij is het aanbieden van keuzemogelijkheden tijdens de lessen. Dit maakt het onderwijs meer gedifferentieerd waardoor de talenten van studenten beter benut worden. Het resultaat daarvan is: gemotiveerde studenten en docenten.

Curriculum

2024-2025

Training Activerende Didactiek Vrijdag 9.30 – 17.00 uur
dag 1: Brein & leren, beginsituatie en ervaringsleren 27 september 2024
dag 2: Kiezen & plannen, talenten en differentiëren in de les 18 oktober

De training activerende didactiek is een van de vijf trainingen die samen de volledige BDB-opleiding Leergang Activerend Opleiden vormen. In de skilltree hieronder kun je zien hoe de trainingen samen tot het post-hbo diploma kunnen leiden.

Skilltree Leergang Activerend Opleiden

Toetsing

Voor deze training zijn de competenties waaraan wordt gewerkt, geconcretiseerd in leerdoelen. De leerdoelen worden getoetst aan de hand van onderstaande toetsen.

Toetsen per competentie

Competentie doceren (voorbereiden) en digitaliseren

  • Lesplan
  • Presentatie bij het lesplan

In combinatie met TAW en BOO voor certificaat BKO:

  • MC-toets BKO

Studiebelasting

Je moet een reële inspanning leveren om de Training Activerende didactiek met goed gevolg af te leggen. Aanwezigheid tijdens de lesdagen is niet voldoende.

Voor deze training met voorbereiding, verwerking en toetsing staat een studiebelasting van 35 uur. Wie ervoor kiest de training te volgen en deze uren investeert, kan de opleiding met goed gevolg afronden.

Meer weten?

Wil je inschrijven? Wil je meer weten over de training? Zie daarvoor onderstaande buttons.

Voor andere vragen, neem contact met ons op.