Gesprekken analyseren: tips voor transcriberen

Download infographic transcriberen Edufit maakte een infographic over diverse digitale mogelijkheden voor het omzetten van gesproken woord naar tekst. Wanneer je gesprekken die je voert opneemt en analyseert, levert dit veel waardevolle informatie op. Het transcriberen van opgenomen gesprekken en interviews is erg tijdrovend, daarom hebben wij een aantal mogelijkheden voor digitaal transcriberen onderzocht. Het transcriberen en dicteren zijn eenvoudige en gratis functies in Word waar je gebruik van kunt maken als je een Microsoft 365 abonnement hebt. [...]

Mentimeter versus Wooclap

Download vergelijking vraagvormen Download vergelijking slides De digitale tools Mentimeter en Wooclap lijken op elkaar. In de ene organisatie wordt gebruik gemaakt van Mentimeter, in de andere van Wooclap. Ben jij al bekend met beide tools? In deze tools kun je ideeën inventariseren, kennis toetsen en meningen peilen met een grote diversiteit aan vraagvormen. Daarnaast is het ook mogelijk om inhoudelijke slides toe te voegen aan je presentatie of wanneer je de tool [...]

Kijkwijzers breintips en activerende didactiek

Hier zie je een deel van de kijkwijzer Activerende Didactiek die je kunt gebruiken tijdens een lesbezoek. Download de hele kijkwijzer in pdf-format hieronder. Download kijkwijzer Activerende Didactiek Hier zie je een deel van de kijkwijzer Breintips die je kunt gebruiken tijdens een lesbezoek. Download de hele kijkwijzer in pdf-format hieronder. Download kijkwijzer Breintips

SWOT-analyse

Tijdens coaching is de SWOT-analyse een handig model om op tafel te leggen. Hiervoor kun je de praatplaat voor de SWOT-analyse downloaden en printen: Download praatplaat SWOT SWOT staat voor de Engelse termen strengths, weaknesses, opportunities en threats. Een SWOT-analyse is een sterkte-zwakte analyse en kan je inzicht geven in interne sterke en zwakke punten en externe kansen en bedreigingen. Visueel wordt een SWOT-analyse weergegeven in een kwadrantenmodel, zoals je op de afbeelding hiernaast kunt zien. Strengths [...]

IJsbergmodel McClelland

Tijdens coaching kun je veel doen met reflectie, daarom kan het handig zijn om het ijsbergmodel op tafel te leggen. Middels de knop hieronder kun je de praatplaat voor het ijsbergmodel downloaden en printen: Download praatplaat ijsberg Reflectie kan – vanuit de brede inzetbaarheid die het (toekomstig) beroep van je vraagt – op veel lagen van je persoonlijkheid betrekking hebben. In de ijsbergstructuur is dat goed te zien. Boven de waterlijn zie je vakkennis en de bijbehorende [...]

Piramide van Lencioni

Praatplaat Lencioni Als projectbegeleider of coach van een team kun je regelmatig een groep tegenkomen die niet goed functioneert. De groepsleden hebben ruzie onderling, komen niet in actie of hebben de taken niet goed verdeeld waardoor een aantal groepsleden meeliften. Als je dit observeert of als je klachten krijgt uit de groep kun je met de groep bespreken waar het probleem ligt. Een handig hulpmiddel daarbij is de Piramide van Lencioni. Dit model kun je op tafel leggen [...]

STARR-methode

Om te reflecteren op concreet gedrag is het STARR(T) model een handig hulpmiddel. Bij de STARR(T) methode ga je één betekenisvol moment (situatie) beschrijven. Dit is bijvoorbeeld een situatie waarvan je achteraf denkt dat je het misschien anders had moeten doen. Je beschrijft dit moment aan de hand van verschillende vragen met als doel om de volgende keer in eenzelfde situatie anders te handelen. De vragen zijn onderverdeeld in categorieën: Situatie, Taak, Actie, Reflectie, Resultaat. Soms wordt er [...]

Skilltrees macro, meso en micro

In een skilltree kun je gestructureerd de opbouw van een (blended) onderwijsontwerp visualiseren. Dit kan op drie niveaus: Curriculum (macroniveau) Onderwijseenheid; taken, thema's en toetsing(mesoniveau) Onderwijseenheid; leeractiviteiten (microniveau) Overzicht leeractiviteiten met leerdoel en sbu (studiebelasting) Download hieronder een voorbeeld van skilltrees op deze drie niveaus. Het uitgangspunt is de training Blended Onderwijs Ontwerpen. Download skilltrees

Taken bij doceren

Bij de competentie doceren gaat het om het uitvoeren van zes taken. Deze zes taken zijn te koppelen aan de PDCA-cyclus, een evaluatiecyclus. Download het pdf-bestand over de taken bij de competentie doceren hieronder. Download bestand

Rollen van de leraar en digitale tools

De zes rollen van de leraar hebben wij gecombineerd met een digitale component, die in het onderwijs tegenwoordig een grote rol speelt. Om de docentrollen te vervullen kun je ook gebruik maken van digitale tools, download hieronder het overzicht voor een koppeling met digitale tools en een uitleg. Download overzicht

Titel

Ga naar de bovenkant