Om te reflecteren op concreet gedrag is het STARR(T) model een handig hulpmiddel. Bij de STARR(T) methode ga je één betekenisvol moment (situatie) beschrijven. Dit is bijvoorbeeld een situatie waarvan je achteraf denkt dat je het misschien anders had moeten doen. Je beschrijft dit moment aan de hand van verschillende vragen met als doel om de volgende keer in eenzelfde situatie anders te handelen. De vragen zijn onderverdeeld in categorieën: Situatie, Taak, Actie, Reflectie, Resultaat.
Soms wordt er een zesde categorie aan toegevoegd: Transfer. Hierbij beschrijf je hoe je het geleerde wil gaan toepassen in de toekomst.

Voor verdiepende informatie over deze methode kun je bijvoorbeeld de volgende boeken raadplegen:

  • Kraal, W., & van den Heuvel, S. (2008). De STAR-methode: selecteren, beoordelen en ontwikkelen van talent. Culemborg: Van Duuren Media.
  • Koetsenruijter, R., & van der Heide, W. (2014). Reflecteren. Handvatten voor verpleegkundigen. Amsterdam: Boom Lemma.

Voorbeeldvragen die je kunt stellen bij de diverse categorieën staan in de tabel hieronder weergegeven.

Het STARR-model is een handig hulpmiddel om toe te passen tijdens coaching. Aan de hand van dit model kun je de coachee laten reflecteren en het kan een mooie basis zijn om in gesprek te gaan. Om de inzet tijdens coachmomenten te faciliteren, kun je hieronder de ‘praatplaat’ met de STARR-methode downloaden.