De digitale tools Mentimeter en Wooclap lijken op elkaar. In de ene organisatie wordt gebruik gemaakt van Mentimeter, in de andere van Wooclap. Ben jij al bekend met beide tools?

In deze tools kun je ideeën inventariseren, kennis toetsen en meningen peilen met een grote diversiteit aan vraagvormen. Daarnaast is het ook mogelijk om inhoudelijke slides toe te voegen aan je presentatie of wanneer je de tool gebruikt om een complete les of bijeenkomst te verzorgen. In een gratis account kun je gebruiken van maximaal 2 vragen / slides in een presentatie.

Welke tool is het meest geschikt voor jouw doelen en ideeën? Voor een overzicht van de overeenkomsten, mogelijkheden en verschillen kun je nu onze vergelijking downloaden. We hebben deze gesplitst in de opties voor vraagvormen en de opties voor docentgecentreerde slides.