Als projectbegeleider of coach van een team kun je regelmatig een groep tegenkomen die niet goed functioneert. De groepsleden hebben ruzie onderling, komen niet in actie of hebben de taken niet goed verdeeld waardoor een aantal groepsleden meeliften. Als je dit observeert of als je klachten krijgt uit de groep kun je met de groep bespreken waar het probleem ligt. Een handig hulpmiddel daarbij is de Piramide van Lencioni. Dit model kun je op tafel leggen als je het gesprek met de groepsleden aangaat om te achterhalen waar het mis is gegaan. Hiernaast is de praatplaat in pdf-vorm te downloaden.

Patrick Lencioni geeft in zijn boek vijf kenmerken waaruit blijkt of een team goed functioneert.
1. Vertrouwen
De bereidheid en het vermogen om je kwetsbaarheid te delen met het team
2. Constructieve conflicten
De bereidheid en het vermogen om je echt uit te spreken over je mening
3. Commitment/betrokkenheid
De bereidheid en het vermogen om afspraken glashelder te maken en te werken vanuit complete instemming
4. Verantwoordelijkheid nemen
De bereidheid en het vermogen om elkaar aan te spreken op schadelijk gedrag en matige prestaties
5. Gezamenlijk resultaat
De bereidheid en het vermogen om persoonlijk belang ondergeschikt of maximaal even belangrijk te maken aan het teambelang

Je doel is om in het gesprek de vinger op de zere plek leggen. Je kunt vervolgens kijken op welke manier je ze dan kunt helpen bij de samenwerking. Bijvoorbeeld met een werkvorm om elkaar beter te leren kennen, door nog een keer het belang van goede feedback te bespreken of door de groepsleden afspraken te laten maken over de verschillende verantwoordelijkheden.

Voor meer informatie over de piramide van Lencioni kun je het genoemde boek raadplegen:
Lencioni, P. (2012). The Five Dysfunctions of a Team – Team Assessment Workbook. Hoboken: Wiley.
Er zijn ook Nederlandstalige versies verkrijgbaar.