Tijdens coaching is de SWOT-analyse een handig model om op tafel te leggen. Hiervoor kun je de praatplaat voor de SWOT-analyse downloaden en printen:

SWOT staat voor de Engelse termen strengths, weaknesses, opportunities en threats. Een SWOT-analyse is een sterkte-zwakte analyse en kan je inzicht geven in interne sterke en zwakke punten en externe kansen en bedreigingen. Visueel wordt een SWOT-analyse weergegeven in een kwadrantenmodel, zoals je op de afbeelding hiernaast kunt zien.

Strengths
De sterke punten van jou als persoon. Dit kunnen bijvoorbeeld kernkwaliteiten, karaktereigenschappen of bepaalde vaardigheden die in jouw werk of bij wat je wilt leren een voordeel opleveren.

Weaknesses
De zwakke punten van jou als persoon. Bijvoorbeeld eigenschappen die jij niet bezit, benodigde vaardigheden die jij niet of beperkt onder de knie hebt of een gebrek aan kennis over bepaalde zaken.

De sterkten en zwaktes zijn gericht op interne zaken, in dit geval jij als persoon zijnde.
Hierop is de term sterkte-zwakte analyse van toepassing. Daarnaast kijk je met een SWOT-analyse verder dan interne factoren.

Opportunities
Omstandigheden die kansen bieden om het bereiken van jouw doel te bevorderen of mogelijk voordeel kunnen opleveren in een bepaalde situatie.

Threats
Bedreigingen in de omgeving die het behalen van het doel in de weg kunnen staan. Het gaat hier over omstandigheden die zouden kunnen tegenwerken.

De kansen en bedreigingen slaan op de omgeving van jou als persoon. Je kunt hier bijvoorbeeld de organisatie waar je voor werkt voor ogen houden.