Tijdens coaching kun je veel doen met reflectie, daarom kan het handig zijn om het ijsbergmodel op tafel te leggen. Middels de knop hieronder kun je de praatplaat voor het ijsbergmodel downloaden en printen:

Reflectie kan – vanuit de brede inzetbaarheid die het (toekomstig) beroep van je vraagt – op veel lagen van je persoonlijkheid betrekking hebben. In de ijsbergstructuur is dat goed te zien.

Boven de waterlijn zie je vakkennis en de bijbehorende beroeps- en communicatieve vaardigheden. Deze vaardigheden zijn goed zichtbaar en daardoor ook goed door anderen te beoordelen. Wat onder de waterlijn staat, is veel lastiger te beoordelen maar is wel de stuwende kracht (drijfveer) voor je handelen.

Reflectie kan dus, afhankelijk van jouw persoonlijkheid, je karakter, je geschiedenis, zich op verschillende lagen richten.
De kunst is dit veelzijdig aan te pakken en je niet te beperken tot bijvoorbeeld alleen maar de beroepsvaardigheden of alleen maar kennis. Zorg er ook in dit opzicht voor dat je in balans blijft!