Je vindt hier inspiratie voor verschillende soorten werkvormen, gecategoriseerd op het te bereiken doel, cognitief niveau en de talenten gebaseerd op de acht Meervoudige Intelligenties van Gardner. De drie bestanden kunnen hulpmiddelen zijn voor het maken van een didactisch onderbouwde keuze.

We kennen heel veel verschillende werkvormen, vanuit Activerend Opleiden vinden wij het aanbieden van variatie in lessen en trainingen erg belangrijk. Dit kun je onder andere doen door te variëren in je werkvormen, hieronder vind je overzichten waarin de vele werkvormen uit het werkvormenboek ‘Het gaat steeds beter’ van Lia Bijkerk en Wilma van der Heide (2006) zijn gecategoriseerd op doel, talenten en cognitief niveau. Breng variatie aan in jouw (digitale) lessen!

Doelen

Talenten

MI en Bloom

In onderstaande PDF vind je een overzicht van mogelijkheden bij de acht intelligenties. Deze zijn in een matrix gekoppeld aan de cognitieve niveaus van Bloom.

Contactpersoon:

Lia Bijkerk (lees meer)

Activiteiten:

  1. Leergang Activerend Opleiden (lees meer)
  2. Training Activerende Didactiek (lees meer)
  3. Training Activerende Werkvormen (lees meer)

Publicaties:

  1. Activerende didactiek (lees meer)
  2. Activerend opleiden (lees meer)
  3. Het gaat steeds beter, werkvormenboek (lees meer)
  4. Digitale actiekaarten (lees meer)