Terug naar: Home Educatie Didactiek Leergang Activerend Opleiden

Educatie Centraal

training

Leergang Activerend Opleiden

Docenten, Trainers, Bedrijfsopleiders
HBO+
oktober 2020 - september 2021 (zie agenda)
vrijdag 9.30 - 17.00 uur
€ 3885,00 incl. btw
Gouda, Graaf Florisweg 30

De Leergang Activerend Opleiden richt zich op iedereen die over vakdeskundigheid beschikt en deze vakkennis graag wil overbrengen op anderen, zoals docenten in het beroeps- en wetenschappelijk onderwijs en voor trainers en opleiders.

Deze post-hbo opleiding is een praktijkgerichte vakopleiding met als doel het ontwikkelen van de Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB).

activerend opleidenactiverend opleiden

Erkenning

De Leergang Activerend Opleiden is in 2014 gecertificeerd door de Stichting Post Hoger Beroepsonderwijs Nederland (SPHBO). Stichting Post HBO Nederland is een onderdeel van het Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION). Daarmee is deze opleiding een erkende registeropleiding waarvan gediplomeerden worden opgenomen in het register van de stichting. https://www.cpion.nl/

De Leergang Activerend Opleiden is met registratienummer cbYTVSRzSM gevalideerd door de registercommissie van het lerarenregister. Deze is nu met 300 RU (registeruren) opgenomen in http://registerleraar.nl. Via het lerarenregister kunnen leraren en docenten in het PO, VO en MBO, laten zien dat ze bevoegd en bekwaam zijn en dat ze hun professionele ontwikkeling op peil houden. Bij herregistratie wordt beoordeeld of de leraar in vier jaar tijd tenminste 160 uur aan professionalisering heeft gevolgd.

Professioneel lesgeven in de 21ste eeuw

De Leergang Activerend Opleiden koppelt inhoudelijk vakmanschap aan didactisch meesterschap en digitale vaardigheden.  Door deze drie aspecten op de juiste manier in te zetten, kun je in deze 21ste eeuw professioneel lesgeven.
Startende docenten/trainers verkrijgen hiermee de Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB) voor het hbo, een Pedagogisch Didactisch Getuigschrift (PDG) voor het mbo en de volwasseneneducatie of de Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) voor universitair onderwijs. Ervaren docenten kunnen zich via deze opleiding verder professionaliseren en experts leren hoe ze hun kennis door middel van een workshop of training op een effectieve manier kunnen delen met collega’s.

De variatie in didactische werkvormen is groot en onderscheidt de Leergang Activerend Opleiden van andere aanbieders. De werkwijze van activerende lessen en trainingen gekoppeld aan opdrachten  via een digitale leeromgeving,  past bij de huidige onderwijskundige inzichten: niet passief luisteren naar een deskundige, maar actief aan de slag gaan is de beste manier om de nodige competenties te verwerven.

De opleiding is opgezet vanuit vragen waarmee docenten en trainers vaak geconfronteerd worden. Het gaat om vragen als: Hoe bereid ik mijn lessen, trainingen of workshops voor? Hoe vind of maak ik materiaal voor mijn lessen? Hoe kan ik boeiend lesgeven? Hoe blijf ik studenten of deelnemers motiveren? Hoe geef ik individuele feedback aan studenten? Hoe beoordeel ik een verslag of presentatie? In deze leergang krijg je ook antwoord op de vraag: Hoe krijg je het voor elkaar onderwijs te ontwikkelen en uit te voeren dat tegemoet komt aan de verschillen tussen deelnemers en voor iedereen resultaat oplevert?

Als je mee gaat doen aan deze post-hbo opleiding, betekent dit dat je ervoor kiest een investering in tijd te maken. Wie in totaal 300 uur investeert, kan de Leergang Activerend Opleiden met goed gevolg afronden.

Een reactie van een van de deelnemers:
“De Leergang Activerend Opleiden is een aanrader voor elke docent die zijn eigen vak en studenten serieus neemt! De opleiding zet je eigen praktijk in een breder perspectief en zorgt voor veel nieuwe inzichten”. – Carla van Beelen, leerkracht/trainer. Meer testimonials zijn te lezen in de opleidingsgids.

Op 18 september 2020 zal bij Edufit een gratis workshop Activerend Opleiden worden gegeven (zie agenda). Tijdens deze middag kun je kennismaken met de visie van Activerend Opleiden en daarmee een beeld krijgen van de Leergang.

Data Leergang Activerend opleiden 2020-2021

Vrijdag 9.30 – 17.00 uur

Open inschrijving

dag 1: Klaar voor de start

9 oktober 2020

dag 2: Benutten van verschillen

30 oktober

dag 3: Visie op leren en opleiden

20 november

dag 4: Benutten van ICT

8 januari 2021

dag 5: Kwaliteit van toetsen

22 januari

dag 6: Toetsen die kloppen

5 februari

dag 7: Meten is weten

12 maart

dag 8: Docent als coach

2 april

dag 9:  Ze gaan ervoor!

23 april

dag 10: Bestaan lastige deelnemers?

28 mei

dag 11: Grip op de groep

11 juni

dag 12:  Meten van resultaten

25 juni

Examendag

3 september

Wil je meer weten? Wil je inschrijven? Zie daarvoor onderstaande buttons. Voor andere vragen, neem contact met ons op.
Download opleidingsgids Inschrijven