Drs. Lia Bijkerk

Lia Bijkerk is allround en veelzijdig opgeleid. Zij gaat met de tijd mee en blijft zich ontwikkelen. Haar eerste studie hield verband met haar passie voor bewegen: Academie voor Lichamelijke Opvoeding in Amsterdam. Vervolgens is ze afgestudeerd in WO Pedagogiek met als specialisatie: sport, bewegen en gezondheid. Toen Edufit verder groeide, studeerde Lia cum laude af in WO Onderwijskunde met als specialisaties: opleidingskunde en onderwijsontwikkeling. Onlangs heeft Lia zich verder bekwaamd in moderne onderwijstechnieken middels de Post-hbo opleiding Onderwijs en Moderne Media.

Lia ontwikkelde meer dan 20 workshops en opleidingen rond het thema activerend opleiden: workshops over basisdidactiek, verdiepende didactiek en activerende werkvormen, één en meerdaagse trainingen over het ontwikkelen en/of uitvoeren van activerend onderwijs en een twaalfdaagse leergang voor (startende) docenten in het hbo-onderwijs.

Lia adviseert het management van onderwijsinstellingen over hoe activerend opleiden als didactische visie geïmplementeerd kan worden in het hele curriculum. Ze doet onderzoek, ontwikkelt onderwijs en verzorgt trainingen en workshops. Daarnaast beoordeelt zij docenten/trainers op hun didactische competenties en coacht ze hun om het lesgeven te verbeteren. Ze heeft bovendien ervaring met het bedenken, vormgeven en opzetten van compleet nieuwe opleidingen op hbo- en post-hbo niveau.

Vanuit haar achtergrond brengt Lia graag beweging en spelvormen in haar workshops en trainingen.

Naast alle activiteiten op onderwijskundig gebied geeft zij ook trainingen en workshops op het gebied van het verbeteren van de persoonlijke effectiviteit: communicatie, gezond werken, timemanagement, assertiviteit, werken aan vitaliteit, werken aan werkplezier en creatief denken zijn daarbij belangrijke thema’s.

Download Mindmap CV