Hieronder vind je per coachmodel uit de toolkit informatie over (gebruik van) het model en voorbeeldvragen die je in een coachgesprek bij de modellen zou kunnen stellen. Ook kun je de praatplaten in pdf-format downloaden.

Er zijn verschillende manieren om met een reflectiemodel te werken als begeleider of coach in een onderwijssetting.

  1. De student reflecteert individueel met behulp van de methode en levert een reflectieverslag in op papier of gefilmd.
  2. De student bereidt het reflectiemodel voor en bespreekt dit in een groep mededeelnemers. De feedback van de peers helpt bij het verdiepen van de reflectie terwijl de docent geen extra tijd kwijt is aan individuele gesprekken.
  3. De student bereidt het reflectiemodel voor en bespreekt dit tijdens een afspraak met een begeleider/coach
  4. De begeleider/coach gebruikt het reflectiemodel tijdens een bijeenkomst en vult dit samen met de student in.

In de laatste twee gevallen ontstaat er mogelijk een diepere reflectie omdat de begeleider/coach meteen kan doorvragen op vaagheden of de student met behulp van samenvatten of parafraseren kan helpen om de situatie helder te krijgen.

De keuze tussen wel of niet laten voorbereiden heeft te maken met de vraag of de bijeenkomst is van een langer coachtraject, dan zou punt 3 de voorkeur hebben. Als er sprake is van een eenmalige bijeenkomst of een situatie die niet vooraf te voorspellen was, heeft punt 4 de voorkeur.