Registratie post-hbo-opleiding Leergang Activerend Opleiden

Goed nieuws, de registratie van de Leergang Activerend Opleiden als post-hbo-opleiding is wederom gecontinueerd door het CPION. Deze leergang is gericht op het verkrijgen van de Basis Didactische Bekwaamheid (BDB) voor docenten en trainers in het beroepsonderwijs. In oktober start de nieuwe groep, de inschrijving hiervoor staat open. In het zelfevaluatieverslag dat de basis vormt voor deze herregistratie staat ook een aanbeveling van de adviescommissie van Edufit. Zij beschrijven voor het CPION de volgende conclusie: "De evaluatie betreft de periode [...]

Curriculum Leergang Activerend Opleiden

De Leergang Activerend Opleiden is opgebouwd uit vijf trainingen die ook los van elkaar gevolgd kunnen worden. In iedere training staat een van de vijf landelijke BDB-competenties centraal; doceren, ontwerpen, toetsen, begeleiden. Daarnaast wordt ook in iedere training aandacht besteed aan de opleidingscompetentie ‘digitaliseren’. De competentie professionaliseren wordt tijdens het examen getoetst met een essay, een reflectieverslag en een mondeling theorie-examen. Meer informatie over deze leergang is te vinden op de website.

Modulaire opbouw van de Leergang Activerend Opleiden

De Leergang Activerend Opleiden is sinds 2014 een geregistreerde post-hbo-opleiding. In de praktijk blijkt dat niet iedereen die zich didactisch wil bekwamen op de 5 didactische competenties tijd en geld heeft om deze leergang in 1 keer te volgen. Vanaf dit jaar is het mogelijk om de opleiding in drie aparte trajecten te volgen. […]

Nieuwe leergang Activerend Opleiden start op 14 oktober

Op 23 mei ontving Edufit een brief van het CPION met daarin de volgende mededeling: “Door te evalueren op het niveau van de deelnemer, de docenten en de adviescommissie, heeft u voldaan aan alle afspraken rondom de continue kwaliteitsbewaking. Met zeer veel genoegen mag ik u meedelen dat de evaluatieresultaten van dien aard zijn dat is besloten de registratie van de post-hbo-opleiding Leergang Activerend Opleiden te continueren”. […]

Leergang Activerend Opleiden voldoet aan BDB- en BKE-eisen van Avans

Bij Avans Hogeschool is er een certificeringscommissie aangesteld om de betrouwbaarheid en kwaliteit van de BDB+-modules en de certificering te borgen. Ook het vrijstellingenbeleid en de procedure vrijstellingen is door deze commissie uitgewerkt. Docenten die een diploma hebben voor de cursus ‘Activerende didactiek’ of de Leergang ‘Activerend Opleiden’ van Edufit ontvangen een vrijstelling voor de module BDB-A: Didactiek en voor de module BDB-B: Toetsing/BKE. […]

Titel

Ga naar de bovenkant