Goed nieuws, de registratie van de Leergang Activerend Opleiden als post-hbo-opleiding is wederom gecontinueerd door het CPION.
Deze leergang is gericht op het verkrijgen van de Basis Didactische Bekwaamheid (BDB) voor docenten en trainers in het beroepsonderwijs. In oktober start de nieuwe groep, de inschrijving hiervoor staat open.

In het zelfevaluatieverslag dat de basis vormt voor deze herregistratie staat ook een aanbeveling van de adviescommissie van Edufit. Zij beschrijven voor het CPION de volgende conclusie:

“De evaluatie betreft de periode 2019-2021, waarin de Covid 19-pandemie wereldwijd grote invloed heeft gehad. In deze periode heeft Lia Bijkerk eens te meer laten zien te beschikken over een enorme vindingrijkheid en ‘drive’ in haar werk. Ze wist in te spelen op de behoeften die plotseling ontstonden en het voortouw genomen om het werkveld te informeren en te inspireren. Ze heeft geïnvesteerd in extra faciliteiten om online en hybride trainen mogelijk te maken. Ondanks de veranderde leersituatie wist ze zo haar deelnemers en opdrachtgevers aan boord te houden.
Het curriculum is sinds de start voortdurend in ontwikkeling vanuit de behoefte om te blijven verbeteren. Evaluaties vanuit deelnemers, maar ook vanuit de trainers zelf vormen hierin een belangrijke drijfveer en leiden tot de onverminderd hoge kwaliteit van de opleiding die zorgvuldig wordt geborgd”.