Op 23 mei ontving Edufit een brief van het CPION met daarin de volgende mededeling:
“Door te evalueren op het niveau van de deelnemer, de docenten en de adviescommissie, heeft u voldaan aan alle afspraken rondom de continue kwaliteitsbewaking. Met zeer veel genoegen mag ik u meedelen dat de evaluatieresultaten van dien aard zijn dat is besloten de registratie van de post-hbo-opleiding Leergang Activerend Opleiden te continueren”.

In het komende studiejaar wordt deze Leergang ook weer als open inschrijvingsopleiding op vrijdag aangeboden in Gouda. Met deze opleiding voldoe je aan de didactische eisen die gesteld worden aan hbo-docenten. Voor trainers, workshopleiders en mbo-docenten heeft deze opleiding een meerwaarde door de kwaliteitsverbetering die tijdens deze opleiding kan worden bereikt.
Uit de onderstaande testimonials lees je o.a. over de goede toepasbaarheid van de inhoud.

“In twaalf dagen LAO leer je ontzettend veel. Er komt veel op je af, maar je kunt het ook direct toepassen in je lessen. Ik heb de dagen erg leuk en nuttig gevonden om mijn weg in het onderwijs vinden. Het is niet alleen theoretisch maar juist ook praktisch door de verschillende werkvormen. Kortom, gewoon doen, het is leerzaam en je leert andere docenten kennen naast jouw eigen opleiding.”
Eefke Brandsma, Docent CMD – Avans Hogeschool, Academie voor Industrie en Informatica

“Ik dacht dat mijn lessen al heel gevarieerd en actief waren. Gedurende de LAO bleek echter dat er nog veel te leren viel. Leuke en zeer nuttige opleidingen, vanaf les 1 handvaten aangereikt gekregen om meteen in je lessen te gebruiken. Veel geleerd op een leuke manier. Top!”
Reina de Raad, Docent CMV, Hanzehogeschool Groningen – Instituut voor Financieel Economisch Management