Personen

Estella Griffioen, MSc.

Estella is eigenaar van Didactivate, een onderwijsadvies- & trainingsbureau dat zich richt op het transformatieproces van passief naar actief leren met inzet van Ict. Haar missie is het leerproces effectief en efficiënt inrichten waarbij de lerende centraal staat.
Estella werkt als onderzoeker bij het lectoraat Teaching, Learning & Technology van Hogeschool Inholland. Hier voert ze diverse praktijkgerichte onderzoeken uit naar de inzet van technologie binnen leerprocessen/ activerende didactiek en leeromgevingen. Daarnaast staat Estella als docent met haar voeten in de klei als docent onderzoek aan de opleiding Tourism Management. Binnen deze opleiding is Estella ook actief in de curriculum commissie. Verder verzorgt Estella regelmatig inspiratiesessies op het gebied van activerende didactiek, curriculum vernieuwing en de inzet van techniek in het onderwijs.
Door middel van training, advies en coaching stimuleert Estella docenten, trainers en onderwijsontwikkelaars bij het ontwerpen, ontwikkelen en uitvoeren van onderwijs binnen bedrijven en opleidingsinstituten.

Drs. Hanneke Hoekstra

Hanneke Hoekstra is eigenaar van HO-extra, een bureau dat zich richt op het begeleiden van projecten in het hbo en wo ter voorbereiding op de accreditatie of andere onderwijskundige verbetertrajecten, De projecten hebben altijd betrekking op de ontwikkeling van onderwijs en nieuwe hbo- en wo opleidingen, toetsing en examinering. Daarnaast ondersteunt zij medische wetenschappelijke verenigingen bij het ontwikkelen en implementeren van landelijke opleidingsplannen voor het opleiden van medisch specialisten. Voor dat zij zelfstandig ondernemer werd, werkte Hanneke op een hbo opleiding als docent, voorzitter curriculumcommissie, stagecoördinator en ontwikkelaar van commerciële opleidingen. Centraal uitgangspunt van haar werkwijze is dat ze inspeelt op de motivatie en de interesses van mensen aangezien dat essentieel is voor leren en ontwikkelen. Daarnaast vind ze dat leren en ontwikkelen vooral dan succesvol is, wanneer mensen actief betrokken zijn en verantwoordelijkheid dragen voor het resultaat.

www.ho-extra.nl

Cynthia Sipma, MSc.

Cynthia heeft van 2012 tot en met 2016 Onderwijskunde gestudeerd aan de Universiteit Utrecht. Tijdens deze studie heeft zij drie maanden stage gelopen bij Edufit en de inhoud van het boek Basis Kwalificatie Examinering in het hoger beroepsonderwijs digitaal beschikbaar gemaakt

Na haar afstuderen in het collegejaar 2015-2016 is zij per 22 augustus begonnen als medewerker van Edufit. Ze richt zich op organisatorisch en onderwijskundig ontwikkelwerk en wordt ingewerkt als trainer. Ze werkt vanuit enthousiasme en interesse voor onderwijs en leren.

Christa Starreveld

christa starreveldChrista Starreveld heeft de opleiding aan de Academie voor Lichamelijke Opvoeding gedaan in Den Haag. In 2000 is zij begonnen als docente LO bij een VMBO school in Zoetermeer. Ze is daar docent  Lichamelijke Opvoeding en mentor en houdt zich ook bezig met de loopbaanoriëntatie van haar leerlingen.

In 2014 heeft zij een cursus talentontwikkeling gedaan om een beter in beeld te krijgen waar haar kracht ligt. Christa houdt heel erg van sporten, zoals hardlopen, voetballen, tennis en korfballen. Het coachen van een jeugdteam op school en op de vereniging is een van haar nieuwe uitdagingen.

Francisca Griep

francisca griepFrancisca Griep heeft gestudeerd aan de Haagsche Academie voor Lichamelijke Opvoeding en is werkzaam bij het Stanislascollege te Delft. Bij Edufit geeft ze sportlessen en verzorgt ze ook de yogales.

Als beweeg- en leefstijlcoach inspireert en motiveert ze mensen om het beste uit zichzelf te halen door middel van inspanning- en ontspanningsoefeningen. Ze leert haar deelnemers om met een positieve insteek, om te gaan met hun beperkingen en ze kijkt daarbij naar wat er wél kan en ze helpt dat deel versterken.

www.synergie.coach 

Drs. Marion van den Wittenboer

Marion van den WittenboerMarion van den Wittenboer van Wittenboer Advies is een arbeids- en organisatiedeskundige en gecertificeerd coach voor het gedachtegoed van de zeven Bronnen van Arbeidsvreugde.

Zij onderzoekt waar drempels in een organisatie liggen die een optimale prestatie in de weg staan. Ook adviseert zij hoe organisaties betere resultaten kunnen behalen door de kwaliteiten van de medewerkers beter te benutten.

www.wittenboeradvies.nl

Martine Vecht

Martine VechtMartine Vecht is van origine Leerkracht voor het Basisonderwijs (PABO) en studeert voor de bachelor psychologie. Ze is professional organizer, trainer gespecialiseerd in schriftelijke communicatie en auteur van de timemanagementkalender. Daarnaast heeft zij ervaring met het ontwikkelen, organiseren en uitvoeren van een post-hbo Leergang voor Professional Organizers.

www.bien-etre.nl

Drs. Imre Mutsaers

Imre is van huis uit orthopedagoog. Na vijf jaar te hebben gewerkt in de gezinsvoogdij is ze overgestapt naar het onderwijs. Eerst zes jaar bij een onderwijsadviesbureau en nu al bijna tien jaar als trainer op het Koning Willem I College in Den Bosch. Als enthousiast sporter houdt ze ervan om te bewegen en om mensen in beweging te zetten.

Imre is ervan overtuigd dat activeren en motiveren leiden tot leren, wat terug te zien is in haar trainingen. Deze kenmerken zich door een verscheidenheid aan werkvormen, humor en scherpte in veiligheid.

Bedrijfsarts Peter Coffeng

Peter CoffengPeter Coffeng richt zich bij Edufit vooral op trainingen en projecten binnen de specialisatie Gezondheid.

Nadat Peter Geneeskunde studeerde aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft hij de opleiding tot bedrijfsarts aan de Amsterdamse bedrijfsartsen opleiding CORVU gehaald.

Peter werkte bij de firma CAT voor het begeleiden van een patiëntensimulatie programma. Daarna volgde een overstap naar de GGD Midden-Holland in Gouda waar hij als bedrijfsarts en later als afdelingshoofd werkte.

Vanaf 2016 werkt Peter twee dagen per week als bedrijfsarts bij Riens Arbodienst te Leusden. Daarvoor had hij vanaf 1991 dezelfde functie bij Arbo Unie. Tussen 1995 tot 2000 was Peter ook parttime opleider en adviseur voor bedrijfs- en verzekeringsartsen bij TNO Arbeid in Hoofddorp.

Van 2010 tot 2014 was hij bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) voor de portefeuille ‘Onderwijs en Wetenschap’. Daarnaast ondersteunt hij het KNMG-district V bestuur in het kader van bij- en nascholing.

 

Drs. Lia Bijkerk

Lia BijkerkLia Bijkerk is allround en veelzijdig opgeleid. Zij gaat met de tijd mee en blijft zich ontwikkelen. Haar eerste studie hield verband met haar passie voor bewegen: Academie voor Lichamelijke Opvoeding in Amsterdam. Vervolgens is ze afgestudeerd in WO Pedagogiek met als specialisatie: sport, bewegen en gezondheid. Toen Edufit verder groeide, studeerde Lia cum laude af in WO Onderwijskunde met als specialisaties: opleidingskunde en onderwijsontwikkeling. Onlangs heeft Lia zich verder bekwaamd in moderne onderwijstechnieken middels de Post-hbo opleiding Onderwijs en Moderne Media.

Lia ontwikkelde meer dan 20 workshops en opleidingen rond het thema activerend opleiden: workshops over basisdidactiek, verdiepende didactiek en activerende werkvormen, één en meerdaagse trainingen over het ontwikkelen en/of uitvoeren van activerend onderwijs en een twaalfdaagse leergang voor (startende) docenten in het hbo-onderwijs.

Lia adviseert het management van onderwijsinstellingen over hoe activerend opleiden als didactische visie geïmplementeerd kan worden in het hele curriculum. Ze doet onderzoek, ontwikkelt onderwijs en verzorgt trainingen en workshops. Daarnaast beoordeelt zij docenten/trainers op hun didactische competenties en coacht ze hun om het lesgeven te verbeteren. Ze heeft bovendien ervaring met het bedenken, vormgeven en opzetten van compleet nieuwe opleidingen op hbo- en post-hbo niveau.

Vanuit haar achtergrond brengt Lia graag beweging en spelvormen in haar workshops en trainingen.

Naast alle activiteiten op onderwijskundig gebied geeft zij ook trainingen en workshops op het gebied van het verbeteren van de persoonlijke effectiviteit: communicatie, gezond werken, timemanagement, assertiviteit, werken aan vitaliteit, werken aan werkplezier en creatief denken zijn daarbij belangrijke thema’s.

Download Mindmap CV