Personen

Cynthia Sipma, MSc.

Cynthia heeft van 2012 tot en met 2016 Onderwijskunde gestudeerd aan de Universiteit Utrecht. Tijdens deze studie heeft zij drie maanden stage gelopen bij Edufit en de inhoud van het boek Basis Kwalificatie Examinering in het hoger beroepsonderwijs digitaal beschikbaar gemaakt

Na haar afstuderen in het collegejaar 2015-2016 is zij per 22 augustus begonnen als medewerker van Edufit. Ze richt zich op organisatorisch en onderwijskundig ontwikkelwerk en wordt ingewerkt als trainer. Ze werkt vanuit enthousiasme en interesse voor onderwijs en leren.