Cynthia heeft van 2012 tot en met 2016 de bachelor en master Onderwijswetenschappen gevolgd aan de Universiteit Utrecht. Tijdens de bachelor heeft zij drie maanden stage gelopen bij Edufit en in die periode de inhoud van het boek Basis Kwalificatie Examinering in het hoger beroepsonderwijs digitaal beschikbaar gemaakt.

Na haar afstuderen in het collegejaar 2015-2016 is zij per 22 augustus begonnen als eerste medewerker van Edufit. Ze richt zich op organisatorisch en onderwijskundig ontwikkelwerk en geeft trainingen omtrent toetsing en onderwijs en ICT. Ze werkt vanuit enthousiasme en interesse voor onderwijs en leren.

Naast haar werkzaamheden voor Edufit is Cynthia in 2017 begonnen aan de versnelde pabo-opleiding van de Hogeschool Utrecht. Sinds het afronden van die opleiding staat zij ook twee dagen per week voor de klas op een openbare basisschool in Utrecht. Haar ambitie hiermee is om ervaring op te doen en vervolgens deze twee vakgebieden met elkaar te verbinden in de vorm van school- of leerkrachtbegeleiding of in een adviesfunctie op meso-/macroniveau.