Personen

Drs. Titeke Postma

Titeke PostmaTiteke is creatief denker en bewegingswetenschapper.

Ze zet mensen op een creatieve, verrassende manier aan het denken en ‘in beweging’. Ze stimuleert mensen een andere bril op te zetten en kansen te zien. Reacties als ‘ja maar, dat kan helemaal niet’ of ‘dat wil ik niet, dat gaat toch niet lukken’ leert ze je af.

Haar motto: ‘kansen zoeken, vinden en pakken’.

www.propulztp.nl

Drs. Brunhilde van der Sluijs

Brunhilde van der SluijsBrunhilde van der Sluijs is eigenaar van EduGroei, een bureau dat zich richt op het ontwikkelen van professionals in onderwijsorganisaties.

Haar motto is “Vanuit innerlijke kracht effectief en creatief samenwerken”.

In haar trainings-, coachings- en ontwikkeltrajecten op scholen neemt ze de kwaliteiten van betrokkenen en hun persoonlijk leiderschap als uitgangspunt om de gewenste doelen te bereiken.

Brunhilde is van origine leerkracht Basisonderwijs en heeft daarna onderwijskunde gestudeerd. Zij heeft tien jaar als senior adviseur Management & Organisatie gewerkt bij een onderwijsadviesdienst en daarvoor vijf jaar als opleidingskundige in het bedrijfsleven.

Brunhilde is gespecialiseerd in thema’s op het gebied van persoonlijk leiderschap, onderwijskundig leiderschap, human resource development en het Enneagram.

www.edugroei.nl

Drs. Hilde van der Geld

Hilde van der Geld is eigenaar van de LEERSTUDIO, een trainings- en adviesbureau dat zich richt op creatief leren en ontwikkelen. Ze gelooft in de kracht van creativiteit en het belang om creativiteit te ontwikkelen en in te zetten in leerprocessen. Binnen en buiten het onderwijs.

Hilde werkte vanuit haar onderwijskundige achtergrond eerder als adviseur en trainer bij een onderwijskundig adviesbureau en in de zakelijke dienstverlening. Als HBO docent Opleidingskunde is zij ruim 9 jaar verbonden geweest aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Daarnaast is zij beeldend kunstenaar.

Door middel van training, advies en coaching begeleidt zij docenten, trainers en onderwijsontwikkelaars bij het ontwerpen, ontwikkelen en uitvoeren van onderwijs en opleidingen. Zij zet hierbij haar ervaring als onderwijs- en opleidingskundige in combinatie met haar achtergrond in de beeldende kunst in als basis van waaruit zij werkt. Haar expertise en inhoudelijke interesse richt zich op creativiteit, leren, didactiek, activerend opleiden, 21st century skills en onderwijsinnovatie.

 
www.deleerstudio.nl
 

Ir. Titia van der Ploeg

Titia van der PloegTitia is eigenaar van Bureau 5 voor 9, een trainingsbureau dat professionals binnen organisaties helpt zich ver(der) te ontwikkelen op persoonlijk of didactisch vlak. Haar missie is mensen met meer plezier, gemak en grip te laten functioneren in hun eigen vakgebied.

Na afloop hebben deelnemers instrumenten in handen om het geleerde in praktijk te brengen en zijn zij gemotiveerd en in staat dit daadwerkelijk te doen.
Titia weet als trainer (onder andere voor Schouten & Nelissen) en als oud-docent aan de Hogeschool Utrecht precies wat je nodig hebt om het trainers- en docentenvak goed uit te oefenen. Als afgestudeerd communicatietrainer en landschapsarchitect aan de Wageningen Universiteit brengt ze graag natuurlijke elementen in training en coaching.

Titia’s werkmotto ‘Help mij het zelf te doen’, vormt de basis van elke training of coaching die zij geeft. Zij laat deelnemers zelf het heft in handen nemen, van schrijven tot presenteren. Via haar veelgelezen blog deelt zij didactische tips voor trainers.
Titia heeft boeken geschreven over mindmappen, vergaderen, het voeren van tweegesprekken en bladen maken. Samen met Lia Bijkerk heeft zij de trainerstool ‘Aan het werk met actiekaarten’ gemaakt. Haar meest recente boek is ‘Training 2.0’ (uitgeverij Thema) over succesvol trainen met de IMPACT-methode.
Titia is door de NOBTRA uitgeroepen als trainer van het jaar 2014/2015.

www.5voor9.com