Estella is eigenaar van Didactivate, een onderwijsadvies- & trainingsbureau dat zich richt op het transformatieproces van passief naar actief leren met inzet van Ict. Haar missie is het leerproces effectief en efficiënt inrichten waarbij de lerende centraal staat.
Estella werkt als onderzoeker bij het lectoraat Teaching, Learning & Technology van Hogeschool Inholland. Hier voert ze diverse praktijkgerichte onderzoeken uit naar de inzet van technologie binnen leerprocessen/ activerende didactiek en leeromgevingen. Daarnaast staat Estella als docent met haar voeten in de klei als docent onderzoek aan de opleiding Tourism Management. Binnen deze opleiding is Estella ook actief in de curriculum commissie. Verder verzorgt Estella regelmatig inspiratiesessies op het gebied van activerende didactiek, curriculum vernieuwing en de inzet van techniek in het onderwijs.
Door middel van training, advies en coaching stimuleert Estella docenten, trainers en onderwijsontwikkelaars bij het ontwerpen, ontwikkelen en uitvoeren van onderwijs binnen bedrijven en opleidingsinstituten.