SWOT-analyse

Tijdens coaching is de SWOT-analyse een handig model om op tafel te leggen. Hiervoor kun je de praatplaat voor de SWOT-analyse downloaden en printen: Download praatplaat SWOT SWOT staat voor de Engelse termen strengths, weaknesses, opportunities en threats. Een SWOT-analyse is een sterkte-zwakte analyse en kan je inzicht geven in interne sterke en zwakke punten en externe kansen en bedreigingen. Visueel wordt een SWOT-analyse weergegeven in een kwadrantenmodel, zoals je op de afbeelding hiernaast kunt zien. Strengths [...]

Piramide van Lencioni

Praatplaat Lencioni Als projectbegeleider of coach van een team kun je regelmatig een groep tegenkomen die niet goed functioneert. De groepsleden hebben ruzie onderling, komen niet in actie of hebben de taken niet goed verdeeld waardoor een aantal groepsleden meeliften. Als je dit observeert of als je klachten krijgt uit de groep kun je met de groep bespreken waar het probleem ligt. Een handig hulpmiddel daarbij is de Piramide van Lencioni. Dit model kun je op tafel leggen [...]

Model van Korthagen

Download praatplaat Korthagen Met de stappen van het reflectiemodel van Korthagen leer je je handelen en de reflectie op dat handelen op systematische wijze toe te passen (Korthagen e.a., 2002). Fase 1 Situatie Beschrijf kort de situatie in niet meer dan tien zinnen. Je groepsgenoten mogen vragen stellen om de situatie helder te krijgen. Fase 2 Terugblikken De groepsleden stellen vragen: Wat wilde je? Wat voelde je? Wat dacht je? Wat deed je? Het hoeft hierbij echter niet [...]

Toelichting coachmodellen toolkit

Hieronder vind je per coachmodel uit de toolkit informatie over (gebruik van) het model en voorbeeldvragen die je in een coachgesprek bij de modellen zou kunnen stellen. Ook kun je de praatplaten in pdf-format downloaden. Er zijn verschillende manieren om met een reflectiemodel te werken als begeleider of coach in een onderwijssetting. De student reflecteert individueel met behulp van de methode en levert een reflectieverslag in op papier of gefilmd. De student bereidt het reflectiemodel voor en bespreekt dit [...]

Ga naar de bovenkant