Ben jij iemand die leert van eigen acties in het verleden en opgedane ervaringen?

Bij reflecteren houd je jezelf een spiegel voor om te leren over aspecten van jezelf, zoals je werkwijze, opgedane kennis, ingezette vaardigheden en je houding. Om dit op een gestructureerde manier aan te pakken, kun je gebruik maken van reflectiemodellen. Naast het leren over jezelf, kun je reflectiemodellen ook benutten tijdens het coachen van anderen. Je laat dan de ander op een gestructureerde manier reflecteren en over zichzelf leren.Er zijn verschillende manieren om met een reflectiemodel te werken als begeleider of coach in een onderwijssetting.1. De student reflecteert individueel met behulp van de methode en levert een reflectieverslag in op papier of gefilmd.2. De student bereidt het reflectiemodel voor en bespreekt dit in een groep mededeelnemers. De feedback van de peers helpt bij het verdiepen van de reflectie terwijl de docent geen extra tijd kwijt is aan individuele gesprekken.3. De student bereidt het reflectiemodel voor en bespreekt dit tijdens een afspraak met een begeleider/coach4. De begeleider/coach gebruikt het reflectiemodel tijdens een bijeenkomst en vult dit samen met de student in.In de laatste twee gevallen ontstaat er mogelijk een diepere reflectie omdat de begeleider/coach meteen kan doorvragen op vaagheden of de student met behulp van samenvatten of parafraseren kan helpen om de situatie helder te krijgen.De keuze tussen wel of niet laten voorbereiden heeft te maken met de vraag of de bijeenkomst is van een langer coachtraject, dan zou punt 3 de voorkeur hebben. Als er sprake is van een eenmalige bijeenkomst of een situatie die niet vooraf te voorspellen was, heeft punt 4 de voorkeur.

De STARR(T)-methodiek is in coaching geschikt voor het verkennen van werkervaringen, het bespreken van een concrete situatie en het beoordelen van competenties. STARR(T) is een acroniem voor Situatie, Taak, Actie, Resultaat, Reflectie en Transfer.Bij deze methode ga je één betekenisvol moment (situatie) beschrijven. Dit is bijvoorbeeld een situatie waarvan je achteraf denkt dat je het misschien anders had moeten doen. Je beschrijft dit moment aan de hand van verschillende vragen met als doel om de volgende keer in eenzelfde situatie anders te handelen. De vragen zijn onderverdeeld in categorieën: Situatie, Taak, Actie, Reflectie, Resultaat.Soms wordt er een zesde categorie aan toegevoegd: Transfer. Hierbij beschrijf je hoe je het geleerde wilt gaan toepassen in de toekomst.Voorbeeldvragen die je kunt stellen per categorie vind je hier. Ook kun je op die pagina een ‘praatplaat’ downloaden waarop de STARR(T)-methode wordt gevisualiseerd. Handig om op tafel te leggen tijdens een coachmoment.