• Professionals, teamleiders, managers

 • HBO+

 • Op aanvraag

 • Op aanvraag

 • Op basis van offerte

 • Incompany

Resultaatbeschrijving

Deze opleiding helpt je om je persoonlijke en professionele groei te versterken. Dit is belangrijk om goed te kunnen functioneren in een team en om jouw doelen op een effectieve manier te bereiken.

Deelnemers en niveau

De Leergang Haal het beste uit jezelf richt zich op iedereen die wil werken aan een betere persoonlijke en professionele effectiviteit en die bereid is om kritisch te kijken naar zichzelf op persoonlijk en professioneel vlak. Voor teamleiders of managers is de opleiding geschikt als ondersteuning bij het bijstaan van de medewerkers en het opbouwen van een succesvol team. Een cursusgroep bestaat uit minimaal 6 en maximaal 12 deelnemers.

De deelnemers beschikken over een afgeronde HBO/WO-opleiding. Er zijn geen speciale voorkenniseisen. Het niveau van de opleiding is HBO+. Van de deelnemers wordt een actieve deelname verwacht.

Competenties

In deze opleiding wordt gewerkt aan zes competenties:

 • Zelfmanagement
 • Communiceren
 • Samenwerken
 • Organiseren
 • Professionaliseren
 • Profileren

Beschrijving van de inhoud

Het curriculum is vormgegeven op basis van de vijf stappen van effectieve teams van Patrick Lencioni (2009) en een zesde stap die innovatie omvat.

Blok 1: Onderling vertrouwen
De basis van een sterk team is onderling vertrouwen, waarbij gewerkt wordt in een open sfeer en kwetsbaarheden worden gedeeld.

Blok 2: Aandurven van conflicten
Wanneer er sprake is van voldoende vertrouwen ontstaat er ruimte om conflicten (op een veilige manier) aan te gaan en constructieve feedback te geven.

Blok 3: Hoge mate van betrokkenheid
Betrokken medewerkers zijn trotser, energieker en productiever. Soms is het geven van constructieve feedback niet voldoende en zullen er andere acties ondernomen moeten worden om de betrokkenheid van iedereen te verhogen. 

Blok 4: Nemen van verantwoordelijkheid
Enerzijds gaat verantwoordelijkheid over de rol die het teamlid oppakt om bij te dragen aan het resultaat. Anderzijds gaat verantwoordelijkheid ook om de bereidheid om teamleden aan te spreken op gedrag dat niet bijdraagt aan het resultaat.

Blok 5: Focus op resultaten
Bij de factor Resultaten geldt; maak de gewenste resultaten zo concreet en helder mogelijk (SMART).

Blok 6: Focus op innovatie
Als een team optimaal functioneert is er ruimte voor veranderingen en innovatie, out-of-the-box denken.

Curriculum

Donderdag 9.30 – 17.00 uur Datum
Blok 1 Onderling vertrouwen
dag 1: Kwaliteiten, kernkwadranten, talenten en kansen in de organisatie 5 oktober 2023
dag 2: Leervoorkeuren, mindset, drijfveren en waarden 2 november
Blok 2 Aandurven van conflicten
dag 3: Gesprekstechnieken en DISC-model voor communicatie in de praktijk 30 november
dag 4: Basishoudingen, transactionele analyse en feedback 11 januari 2024
Blok 3 Hoge mate van betrokkenheid
dag 5: Conflicthantering en beïnvloeden van gedrag 8 februari
dag 6: Groepsdynamica, teamrollen en succesvolle teams 7 maart
Blok 4 Nemen verantwoordelijkheid
dag 7: Omgaan met stress en reflecteren op gedrag 28maart
dag 8: Omgaan met tijd en reflecteren op jezelf 18april
Blok Focus op resultaten
dag 9: Missie, visie, kernwaarden en motivatie 16mei
dag 10: Leiderschapsstijlen, assertiviteit en proactiviteit 13 juni
Blok Focus op innovatie
dag 11: Creatief denken en oplossingen vinden 5 september
dag 12: Innoveren en presentatie van leeropbrengsten 26 september

Leeruitkomsten en toetsing

De zes competenties zijn uitgewerkt in geconcretiseerde leerdoelen, deze leerdoelen worden getoetst door middel van een gevarieerd toetsprogramma. Een uitgebreide uitwerking van de toetsing staat beschreven in de toetshandleiding, welke je voor de start van de leergang krijgt.

Toetsen per competentie

Competentie zelfmanagement

 • Toets zelfkennis

Competentie communiceren

 • Toets communiceren

Competentie samenwerken

 • Toets groepsproces

Competentie organiseren

 • Toets procesverslag

Competentie professionaliseren

 • Toets reflectieverslag
 • Toets presentatie eigen ontwikkeling

Competentie profileren

 • Toets infographic innoveren

Studiebelasting

Als je mee gaat doen aan deze post-hbo opleiding, betekent dit dat je ervoor kiest een investering in tijd te maken. Je moet een reële inspanning leveren om de Leergang Haal het beste uit jezelf met goed gevolg af te leggen. Aanwezigheid tijdens de lesdagen is niet voldoende.

Wie minimaal 200 uur investeert, kan de Leergang met goed gevolg afronden.

Meer weten?

Uitgebreide informatie over de leergang vind je in de opleidingsgids die je hieronder kunt downloaden. Voor andere vragen, neem contact met ons op.