• Docenten en trainers

 • HBO+

 • Maart – april 2025

 • 9:30 – 17.00 uur

 • € 1190,00 (incl. 21% btw) of € 1090,00 (btw vrij)

 • Graaf Florisweg 30, Gouda of online

Resultaatbeschrijving

Na afloop van de training beschik je over een didactische basis op het gebied van toetsen zodat je de opbrengsten van de aangeboden leeractiviteiten op een onderbouwde manier kan toetsen. Je maakt jouw studenten of deelnemers vooraf duidelijk hoe en wanneer de competenties of leeruitkomsten worden getoetst en welke eisen aan de kwaliteit worden gesteld. Daarbij is er een duidelijke relatie met de eisen die in het werkveld worden gesteld. Je varieert in toetsvormen en geeft deelnemers, indien mogelijk, de kans om daarbij hun talenten te ontplooien.

De training Toetsen van leeruitkomsten leidt tot de basiskwalificatie examinering (BKE) die verplicht is voor docenten in het hoger beroepsonderwijs. Tijdens de training wordt gewerkt aan een verbeterplan voor een toets uit de eigen praktijk.

Registratie / Erkenning

Vereniging Hogescholen - Congresregio ZwolleDe Training Toetsen van Leeruitkomsten is gericht op het behalen van de basiskwalificatie examinering (BKE).

Je krijgt een certificaat voor het behalen van deze training, waarvan de eisen voldoen aan de landelijk gestelde kwaliteitseisen voor de BKE opgesteld door de vereniging hogescholen.

Deelnemers en niveau

Iedere docent in het hoger beroepsonderwijs dient de basiskwalificatie examinering te behalen en ook docenten op andere niveaus hebben te maken met toetsing. Daarnaast is het ook voor trainers belangrijk om goed te kunnen toetsen, omdat je op die manier inzicht krijgt in wat het leerrendement van een opleiding, training of workshop is.

De Training Toetsen van leeruitkomsten maakt deel uit van de Leergang Activerend Opleiden, welke is geaccrediteerd als post-hbo opleiding. Het niveau is HBO+.

Competenties

Geïnspireerd door de competentie toetsen is de Training Toetsen van leeruitkomsten ontwikkeld. Want dit is een belangrijke competentie voor iedere docent of trainer die op welke manier dan ook de prestaties en vorderingen van zijn studenten of deelnemers wil meten. Deze driedaagse training richt zich op het aanscherpen van de competentie toetsen met betrekking tot het ontwerpen, uitvoeren en analyseren van toetsen in het hoger beroepsonderwijs en bedrijfsopleidingen.

Competentie Toetsen
De docent neemt bestaande toetsen af voor zijn vakgebied en beoordeelt de resultaten van zijn studenten. Toetsen en beoordelingsformulieren worden voorzien van toetstechnisch commentaar en toetsuitslagen worden geanalyseerd. Er wordt zowel formatief als summatief getoetst.


©Iris Loonen

Beschrijving van de inhoud

De Training Toetsen van leeruitkomsten is een praktijkgerichte opleiding voor docenten en trainers waarin wordt gewerkt aan het behalen van de basiskwalificatie examinering. Gedurende drie cursusdagen en in opdrachten wordt het gehele toetsproces doorlopen aan de hand van de toetscyclus en worden de deelnemers aan de hand van een eigen toets vaardig in alles wat er bij toetsing komt kijken. De cursusdagen zijn verdeeld in 3 thema’s.

Curriculum

2024-2025

Vrijdag 9.30 – 17.00 uur Open inschrijving
dag 1: Toetscyclus & kwaliteitseisen, contextanalyse, basisontwerp 14 maart 2025
dag 2: Toetsmatrijs, toetsconstructie, toetsen afnemen en beoordelen 4 april
dag 3: Toetsanalyse, registreren & communiceren, evalueren & verbeteren 25 april

De Training Toetsen van leeruitkomsten is een van vijf trainingen die samen leiden tot het diploma Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB). Om dit diploma te behalen kun je deze trainingen stapelen tot de volledige BDB, zoals hieronder in de skilltree staat aangegeven.

Skilltree Leergang Activerend Opleiden

Leeruitkomsten en toetsing

De toetsing van de BKE voor deze training sluit bij aan bij de leeruitkomsten die staan vermeld in het rapport  ‘Je ogen uitkijken’ (van Schilt-Mol e.a., 2020). Door de projectgroep is in kaart gebracht welke kwaliteiten docenten moeten bezitten om studenten te mogen examineren.

Deze kwaliteiten zijn:

 1. Je handelt binnen de context van het toetsbeleid en de toetsorganisatie
 2. Je handelt binnen een onderwijs- en toetsprogramma
 3. Je past toetskennis en –vaardigheden adequaat toe
 4. Je blijft toetsbekwaam

Deze kwaliteiten zijn binnen de competentie toetsen geconcretiseerd in leerdoelen, welke worden getoetst tijdens deze training.

Toetsen per competentie

Competentie toetsen

 • Verbeterplan op basis van de toetscyclus
 • MC-toets BKE (facultatief voor BDB)

Studiebelasting

Als je mee gaat doen aan deze Training Toetsen van leeruitkomsten, betekent dit dat je ervoor kiest een investering in tijd te maken, het volgen van de cursusdagen is niet voldoende. Wie minimaal 80 uur investeert, kan de training met goed gevolg afronden, de ervaring leert dat deze tijd daadwerkelijk nodig is.

Daarnaast draag je zorg voor je eigen leerdoelen en is het belangrijk dat je een summatieve toets (het liefst uit jouw prakijk) kunt ontwerpen of reviseren.

Competentiescan

Vul de BKE quick-scan in en bepaal hoe competent jij bent in het toetsen conform de toetscyclus.

Meer weten?

Wil je inschrijven? Wil je meer weten over de training? Zie daarvoor onderstaande buttons.

Voor andere vragen, neem contact met ons op.